Skip to content
Przejdź na blog
Menu

W dacie zawarcia małżeństwa powstaje – z mocy prawa – ustrój wspólności ustawowej. I co do zasady przedmioty kupione przez małżonków, lub nawet jednego małżonka wchodzą w skład wspólnego majątku.

Tylko czy wszystko to, co zostanie nabyte po ślubie zawsze wejdzie do wspólnego majątku?

 

Ważne:

Samo zawarcie związku małżeńskiego nie sprawi, iż wszystko co mieliście przed ślubem będzie nagle wspólne.

Nie – Twój majątek osobisty pozostanie Twoim osobistym majątkiem.

 

Co więcej – nadal niektóre składniki majątkowe będą stanowić majątek osobisty jednej osoby.

O tym, co to konkretnie jest, dowiesz się z dalszej części tego artykułu.

 

Najpierw jedna kwestia, gdyż to zagadnienie często jest poruszane przez czytelników: co do zasady wspólne są pieniądze z wynagrodzenia za pracę czy tez np. działalności gospodarczej małżonka.

Jest jednak wiele składników, które już do tego wspólnego majątku nie należą.

Zobaczmy, co dokładnie stanowi przepis kodeksu rodzinnego.

 

Co stanowi majątek osobisty małżonków?

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

 

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom 

 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

 

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

 

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

 

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

 

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jak więc widzisz – jest tego dość sporo.

Przede wszystkim majątek osobisty to przedmioty otrzymane w darowiźnie i odziedziczone w spadku.

Zwróć jeszcze uwagę na 10., ostatni punkt powyższego zestawienia – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Czyli jeśli małżonek otrzyma w darowiźnie od rodziców pieniądze i za te pieniądze kupi sobie swój samochód – to tak, samochód będzie jego.

 

Rozdzielność majątkowa

 

oczywiście wspomniana wcześniej wspólność ustawowa wcale nie musi być zasadą. Małżonkowie mogą zdecydować, iż ustanowią rozdzielność majątkową i w tym celu zawrzeć w kancelarii notarialnej umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową.

W takiej sytuacji nie będzie już wspólnego majątku.

Pozostanie – ewentualnie –  kwestia podziału zgromadzonego wcześniej wspólnego majątku.

Jeśli zdecydujecie się na rozdzielność majątkową- nie będzie już więcej wspólnego majątku, a tylko majątki osobiste męża i żony.

Rozdzielność majątkowa otwiera drogę do przeprowadzenia podziału majątku. Teraz możecie (choć oczywiście nie musicie) podzielić wasz wspólny majątek.

 

Tak – podziałowi majątku po rozwodzie  podlega majątek wspólny.

Majątki osobiste nie podlegają podziałowi.

Często bywa jednak tak, iż w sprawie o podział majątku po rozwodzie rozliczane są nakłady : z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków i z majątków osobistych na majątek wspólny.

 

A co gdy oboje chcemy, aby coś było naszym wspólnym majątkiem?

 

Może tak być, iż coś nie jest wspólne, a oboje chcecie aby było.

Np. jeden z małżonków odziedziczył po swoich rodzicach mieszkanie – tak więc mieszkanie jest majątkiem osobistym tej osoby.

Ale załóżmy, iż mieszkanie nadaje się do (całkowitego) remontu – a pieniądze na ten remont “pójdą” już z majątku wspólnego

(a może nawet nie z majątku wspólnego, tylko z majątku osobistego drugiego małżonka?)

Dopóki wszystko jest super, może nie ma to aż takiego znaczenia, ale… co jak kiedyś przestanie być super?

Załóżmy jednak, że na razie jest wszystko ok i chcecie oboje aby to mieszkanie było częścią waszego wspólnego majątku.

Tak – da się tak zrobić.

Przepisy kodeksu rodzinnego przewidują specjalną umowę w tym zakresie. Musi ona mieć formę aktu notarialnego.

Jak stanowi przepis:

 

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

 

Reasumując: po ślubie wspólne jest naprawdę wiele, ale nie wszystko.

Niezależnie od przepisów ustawy – wy sami macie pewną swobodę decydowania w kwestii tego, czy dany składnik majątkowy będzie wspólny, czy też nie.

Pamiętaj tylko, iż każda czynność prawna ma określone konsekwencje.

Możecie postanowić, iż określony składnik majątku osobistego zostanie przeniesiony do majątku wspólnego, ale zastanów się nad tym, co by było gdyby przyszło do podziału tego wspólnego majątku?

 

foto: <a href=’https://www.freepik.com/photos/contract’>Contract photo created by yanalya – www.freepik.com</a>

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

kasia-skowronska-o-mnie

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

O-mnie2

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się