Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Sprawy transgraniczne

sprawy transgraniczne

Małżeństwa obywateli Polski z obcokrajowcami są już dziś rzeczą powszechną. Czasem to osoby będące obywatelami Unii Europejskiej, bywa też tak, iż są to osoby z krajów bardziej odległych. Niestety także w takich sytuacjach zdarza się tak, iż małżeństwo kończy się rozwodem.

Zdarza się też – i to naprawdę bardzo często – iż małżeństwa Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju także kończą się rozwodem. Takie sprawy są zazwyczaj nieco bardziej skomplikowane od „zwykłych” spraw rozwodowych. Jest tak choćby dlatego, iż trzeba najpierw ustalić czy sąd w Polsce będzie właściwy do rozpoznania takiej sprawy. I tu dobra informacja : jest spora szansa, że tak właśnie będzie. W takiej sytuacji będę mieć możliwość, aby zająć się Twoją sprawą. Dalszą kwestią pozostaje to, czy właściwe będą przepisy prawa polskiego.

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania, prawdopodobnie trzeba będzie przeanalizować nie tylko przepisy polskich ustaw czyli przede wszystkim kodeksu postępowania cywilnego czy ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe, ale także zajrzeć do rozporządzeń unijnych. Niewykluczone też, iż trzeba będzie szukać odpowiedzi w innych jeszcze źródłach prawa.

Jeśli chcesz przekonać się, czy możliwe będzie rozpoznanie Twojej sprawy przez sąd w Polsce:

napisz do mnie: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Wszystkie informacje pozostają tylko do mojej wiadomości.