Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Prowadzenie sprawy czyli co robi adwokat

Adwokaci zazwyczaj prowadzą sprawy przed sądami. Klient zleca adwokatowi sprawę do prowadzenia. Ale czy wiesz co konkretnie oznacza prowadzenie sprawy przez pełnomocnika?

Oczywiście, możesz występować przed sądem sam. Nie ma obowiązku zlecania sprawy pełnomocnikom. Ale jeśli się już decydujesz, aby tę sprawę zlecić: wiesz co konkretnie pełnomocnik będzie robić w ramach tego prowadzenia sprawy?

Może wyda Ci się to oczywiste, ale… skoro zostałam o to zapytana, to w tym wpisie odpowiadam:

 

Co oznacza “prowadzenie sprawy”?

 

Oczywiście pełnomocnik może także wstąpić do sprawy, która jest już w toku.

Jeśli jednak pełnomocnik prowadzi sprawę od samego początku:

Najpierw konieczna jest rozmowa z klientem – dokładne ustalenie stanu faktycznego i zapoznanie się z dokumentami. Dokumentów tych może być naprawdę całkiem sporo – w zależności od rodzaju sprawy będą to: umowy, odpisy ksiąg wieczystych, faktury, wydruki korespondencji mailowej… Dokumentów może być całkiem sporo. Pamiętam klientów, którzy przynosili całe segregatory wypełnione dokumentami. Ale ten pierwszy etap jest istotny.

Dalej następuje przygotowanie pozwu.

(zakładam, że to Ty jesteś powodem i wnosisz sprawę do sądu)

Pozew to bardzo istotne pismo procesowe i jego poprawne sformułowanie, w tym np. w sprawach o zapłatę oznaczenie wartości przedmiotu sporu ma duże znaczenie. Oczywiście pozostaje też kwestia sprawdzenia jaka jest opłata od pozwu, przygotowanie dokumentów, które będą stanowić załączniki do pozwu…

Przepisy dotyczące wymogów formalnych pozwu też się zmieniają.

Jako przykład można tu podać informację o tym, czy było postępowanie mediacyjne, a jeśli nie to dlaczego. Kiedyś nie było takiego wymogu, a obecnie jest. Pełnomocnik, który pisze pozew, o takich sprawach pamięta.

No dobrze : pozew jest już gotowy, opłata uiszczona, załączniki przygotowane – można wysyłać do (właściwego) sądu.

 

Pozew jest więc już w sądzie.

Teraz czekamy na korespondencję z sądu.

Sąd doręczy odpisy pozwu czy wniosku innym stronom i wyznaczy termin rozprawy.

Pełnomocnik, który sprawę prowadzi, oczywiście uczestniczy we wszystkich rozprawach wyznaczonych przez sąd.

Jeszcze przed pierwszą rozprawą bardzo często pełnomocnik otrzymuje odpis odpowiedzi na pozew czy wniosek wniesionej przez drugą stronę. Często są to bardzo obszerne pisma. Trzeba się z nim zapoznać, a następnie podjąć decyzję czy na tym etapie składać kolejne pismo. Często sąd sam zobowiązuje do tego, aby się do tego pisma odnieść, złożyć wnioski dowodowe i co więcej – zakreśla konkretne rygory. (nie wiem czy wiesz, ale nie jest wcale tak, że pisma i dowody można wnosić i zgłaszać, kiedy się tylko chce)

Prawdopodobnie trzeba więc będzie napisać kolejne pismo (najprawdopodobniej z załącznikami)

Ale wymiana pism to jedno.

Potem przychodzi … tak : rozprawa.

Na rozprawy sąd wzywa świadków – aby ich przesłuchać, a także umożliwić zadawanie pytań świadkom.

A jeśli świadków jest wiele, to terminów rozpraw będzie także sporo.

Zdarza się, iż w ramach sprawy rozpraw tych jest kilkanaście (albo nawet i jeszcze więcej)

A wiadomo – do każdej rozprawy trzeba się przygotować.

 

Poza tym prowadzenie sprawy to także:

  • zapoznawanie się z aktami sprawy, jeśli jest taka potrzeba – a to zapoznawanie się z aktami następuje w czytelni sądowej, i tak – najpierw te akta trzeba do czytelni zamówić;
  • odsłuchiwanie protokołów rozpraw, zwłaszcza tych, na których zeznawali najważniejsi świadkowie – musisz wiedzieć że rozprawy cywilne (przynajmniej w zdecydowanej większości sądów) są nagrywane, a strony i ich pełnomocnicy mają możliwość odsłuchiwania tych protokołów;
  • rozmowy z pełnomocnikiem drugiej strony – jeśli ta druga strona jest reprezentowana przez pełnomocnika;
  • w razie potrzeby wnoszenie zażaleń na wydane przez sąd postanowienia;
  • odnoszenie się na piśmie do opinii biegłych- jeśli w sprawie była sporządzana opinia przez biegłego (a opinie te bardzo często są sporządzane – w sprawach o podział majątku np. opinie biegłych co do wartości nieruchomości stanowiących wspólny majątek, w sprawach o ustalenie kontaktów z dziećmi – opinie biegłych psychologów…)
  • wystąpienie o wydanie prawomocnego odpisu orzeczenia

 

Pozostają też czynności bardziej techniczne, ale czasem też bardzo czasochłonne, choćby przygotowywanie pism wraz załącznikami, potwierdzanie kserokopii za zgodność z oryginałem…

No i : mowa w tym wpisie o postępowaniu przed sądem I instancji.

A przecież jest jeszcze apelacja… (o tym w osobnym wpisie)

 

To na pewno jeszcze i tak nie wszystko.

Widzisz – całkiem tego sporo.

Prowadzenie sprawy obejmuje zatem bardzo wiele czynności.

 

Nie sądziłam, że wpis ten wyjdzie tak długi.

Ale krócej naprawdę się nie dało.

 

A jeśli chcesz zapytać,  czy pełnomocnik może wstąpić do sprawy dopiero na etapie apelacji:

Jest to możliwe.

Ale – jak pisałam w tym artykule – im wcześniej zgłosisz się do adwokata z taką sprawą, tym lepiej.

Uważasz, że coś pominęłam? Da znać w komentarzach.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Prowadzenie sprawy czyli co robi adwokat

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Prowadzenie sprawy czyli co robi adwokat

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się