Close

Czy obecność na rozprawie apelacyjnej o rozwód jest obowiązkowa?

To jedno z pytań, które często zadają mi Czytelnicy.

Przebieg sprawy wygląda nieco inaczej przed sądem I instancji (sądem okręgowym) oraz przed sądem apelacyjnym, czyli sądem II instancji.

O ile przesłuchanie stron, czyli rozwodzących się małżonków  jest konieczne przed sądem I instancji, to sąd II instancji już co do zasady stron postępowania nie przesłuchuje.

Co do zasady sąd II instancji orzeka w oparciu o materiał dowodowy zebrany w toku postępowania przed sądem I instancji.

Generalnie więc osobista obecność stron nie jest konieczna na rozprawie apelacyjnej.

Zawsze jednak sprawdź na otrzymanym z sądu wezwaniu: jeśli Twoja obecność jest obowiązkowa, powinno to jasno z treści wezwania wynikać.

“Obowiązek stawiennictwa” to jedno.

Drugą kwestią jest to, iż czasem po prostu naprawdę warto w tej rozprawie uczestniczyć…

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

2 thoughts on “Czy obecność na rozprawie apelacyjnej o rozwód jest obowiązkowa?

  1. Katarzyna Skowrońska

   Postępowanie dowodowe jest przeprowadzane co do zasady przed sądem I instancji.
   Może jednak zdarzyć się i tak, iż przesłuchanie świadka (przeprowadzenie innego dowodu)
   nie było możliwe przed sądem I instancji.
   (art. 381 k.p.c.)
   Można spróbować powołać nowy dowód, trzeba jednak napisać sądowi, z jakich względów dowód nie był
   zgłoszony przed sądem I instancji.
   Proszę pamiętać, iż sąd może spóźniony dowód pominąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *