Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Jak napisać apelację od wyroku rozwodowego?

Może być tak, iż wyrok sądu I instancji nie będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

A to oznacza, iż możesz taki niekorzystny dla Ciebie wyrok zaskarżyć właśnie wnosząc apelację.

Apelacja (tak jak i inne środki zaskarżenia) jest uregulowana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

 

O tym, jakie elementy powinna taka apelacja zawierać dowiesz się z art. 368 k.p.c.

 

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

-oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

– zwięzłe przedstawienie zarzutów;

– uzasadnienie zarzutów

– powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;

-wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

Każda sprawa jest inna.

Może tak być, iż chcesz rozwodu z winy drugiej strony , a sąd orzekł rozwód z winy obu stron.

Możesz zaskarżyć takie rozstrzygnięcie.

Zdarza się, iż takie rozstrzygnięcie zaskarżają obie strony.

 

Pamiętasz, jak pisałam o czym orzeka sąd w sprawach o rozwód?

Tak, m.in. o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach z tymi dziećmi oraz o alimentach na dzieci.

W licznych sytuacjach wyrok rozwodowy składa się z wielu punktów.

 

I tu pojawia się pytanie:

czy można – wnosząc apelację – nie skarżyć samego orzeczenia o rozwodzie, a zaskarżać tylko rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem?

Odpowiedź brzmi: owszem, można.

Można zaskarżyć inne rozstrzygnięcia sądu – nie tylko samo orzeczenie o rozwodzie.

 

To teraz kilka kwestii formalnych w temacie tego, jak napisać apelację?

 

Czy można zawnioskować nowe dowody w apelacji?

To zależy. To znaczy zawnioskować wprawdzie możesz, ale…

Jeśli mogłeś te dowody bez przeszkód złożyć w postępowaniu przed sądem I instancji, to szanse, iż sąd dopuści te dowody są (bardzo) nieduże.

Może jednak być tak, iż sam wcześniej nie miałeś żadnej wiedzy na dany temat i dopiero dowiedziałeś się i pozyskałeś dane dowody po ogłoszeniu wyroku przez sąd I instancji. To już trochę inna sytuacja.

 

Najważniejsza kwestia to zachowanie terminu.

 

Nawet najlepsza apelacja wniesiona po upływie terminu na wiele się nie zda.

TERMIN. Apelację trzeba wnieść do sądu w terminie 14 dni od daty otrzymania z sądu odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Tak, o to aby sąd wysłał Ci taki odpis wyroku też musisz zawnioskować.

 

Pamiętaj: termin to podstawa.

Apelację możesz złożyć osobiście na biurze podawczym sądu, lub też wysłać na adres sądu listem poleconym. W takiej sytuacji pamiętaj, aby zachować potwierdzenie nadania.

 

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

 

Inna ważna kwestia to opłata od apelacji.

Opłatę najlepiej uiścić na rachunek bankowy sądu.

Obecnie już nie używa się znaków sądowych w papierowej wersji – tak jak to było kiedyś.

 

I jeszcze z kwestii formalnych:

pamiętaj aby złożyć apelację w dwóch egzemplarzach

(drugi z tych egzemplarzy sąd wyśle stronie stronie przeciwnej)

Nie zapomnij też czytelnie podpisać apelacji.

(no chyba, że apelację tę wnosi za Ciebie pełnomocnik)

 

A o tym, czy podejmę się napisania apelacji wspominałam tu.

 

O tym natomiast co może zrobić sąd II instancji napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

Napiszę też co w sytuacji gdy obie strony zdecydują się na wniesienie apelacji oraz czy i do kiedy wniesioną apelację można cofnąć.

 

UWAGA: aktualizacja.

wiele przepisów procedury cywilnej zostało zmienionych.

Zajrzyj tu, aby dowiedzieć się o najważniejszych zmianach.

 

https://razemczyosobno.pl/apelacja-od-wyroku-rozwodowego-2020/

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Jak napisać apelację od wyroku rozwodowego?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Jak napisać apelację od wyroku rozwodowego?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się