Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Co powinien zawierać pozew o rozwód ?
Kto może wystąpić z pozwem o rozwód?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli między małżonkami nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia”, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (art. 56 § 1 k.r.o.). Oznacza to, iż z pozwem o rozwód może wystąpić tylko mąż lub żona i nikt inny.

W aktualnym stanie prawnym jedynie sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Nie można więc skutecznie rozwiązać małżeństwa w inny sposób (np. w drodze umownej).

Aby rozpocząć postępowanie przed sądem należy wnieść pozew o rozwód.

Pozew o rozwód powinien zawierać.:

– oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany (właściwe do orzekania w sprawach o rozwód są sądy okręgowe, o tym który sąd okręgowy będzie właściwy w konkretnej sprawie będzie jeszcze mowa)
– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania powoda, czyli osoby wnoszącej pozew oraz pozwanego, czyli współmałżonka;
– oznaczenie rodzaju pisma – tj. właśnie wskazanie, iż jest to pozew o rozwód);
– podpis powoda (jeśli powód sam wnosi pozew, jeśli powód jest reprezentowany przez adwokata pozew podpisuje adwokat)
– wymienienie załączników (np. dokumentów stanowiących dowody w sprawie).

Ponadto pozew rozwodowy powinien zawierać dokładnie określone żądanie (przede wszystkim rozwiązania małżeństwa przez rozwód) oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz dowodów na ich poparcie (dowodami takimi mogą być np. dokumenty, zdjęcia, zeznania świadków). Uwaga: w obecnym stanie prawnym należy w pozwie wskazać wszystkie możliwe dowody na tym etapie sprawy.
Powód, wnosząc pozew, powinien wskazać, czy domaga się rozwodu z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. Jeśli powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony, koniecznie musi dołączyć do pozwu dowody uzasadniające swoje żądanie.

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, należy zamieścić w pozwie także wnioski co do przyznania władzy rodzicielskiej oraz co do sposobu określenia kontaktów z małoletnimi dziećmi. W pozwie rozwodowym, oprócz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz sposobu ustalenia kontaktów z dziećmi zawrzeć należy także wniosek w przedmiocie alimentów na dzieci (niezależnie od alimentów na dzieci, żona (mąż) wnosząc pozew o rozwód z winy męża (żony) może już w pozwie o rozwód  zawrzeć wniosek o przyznanie alimentów także na siebie)

W pozwie o rozwód można też żądać zasądzenia kosztów postępowania.

W pozwie należy wskazać, jakie dowody na poparcie naszych twierdzeń ma przeprowadzić sąd – czyli np.  jakich świadków ma wezwać.

Wyjątkowo sąd może przeprowadzić – wraz ze sprawą o rozwód – także podział majątku wspólnego. W takiej sytuacji również w pozwie musi znalezć się stosowny wniosek. (podział majątku “przy rozwodzie” będzie jeszcze przedmiotem osobnego wpisu)

A co jeśli to my otrzymamy pozew z sądu? Wtedy pozwany powinien skierować do sądu odpowiedz na pozew (co będzie także przedmiotem osobnego wpisu) .

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Skontaktuj się