Close

Jeszcze o winie przy orzekaniu rozwodu

Jak już była o tym mowa, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. (Sąd nie orzeka o winie tylko wtedy gdy obie strony zgodnie wnoszą o  rozwód bez orzekania o winie).

Warto wiedzieć, iż – jak Sąd Najwyższy wskazał w swoim orzecznictwie – przy przypisywaniu małżonkom w wyroku rozwodowym winy nie ma znaczenia okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą”.

Raczej więc nie znajdziemy w wyroku rozwodowym stwierdzenia, że mąż ponosi winę w 70 %, a żona w 30…(czyli w praktyce: jeśli mąż dopuścił się przemocy 5 razy, a żona tylko 2 razy to wielce prawdopodobnym będzie orzeczenie rozwodu z winy obu stron).

Orzeczenie rozwodu z winy obu stron nie musi więc wcale oznaczać, iż każda ze stron ponosi winę w 50%. Oczywiście wydanie takiego wyroku- z winy obu stron poprzedzi zapewne długotrwałe postępowanie dowodowe . Jak przyjmuje się w orzecznictwie –  orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień.

2 thoughts on “Jeszcze o winie przy orzekaniu rozwodu

 1. Ola

  Witam! Czy idąc tym tropem nie dojedziemy do przekonania, że orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie jest praktycznie niemożliwe? Zwykle jest bowiem tak, że każda ze stron widzi jakąś część winy w drugiej. Np. „zdradziłem, ale to dlatego że czułem się niekochany i zdrada nie jest bezpośrednią przyczyną rozwodu, a jedynie wynikiem nieadekwatności uczuć i zachowań mojej małżonki do moich wymagań”…Przecież każdy może tak powiedzieć i zawsze. A jednak rozwody z winy zapadają… To kiedy zapadają?

  1. Katarzyna Skowrońska

   Każda sprawa jest inna, sąd orzeka zawsze w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy.
   O to też chodzi – o ile powiedzieć czy napisać w piśmie procesowym można naprawdę dużo rożnych rzeczy, to swoje twierdzenia trzeba
   jeszcze udowodnić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *