Close

Dziecko świadkiem na rozwodzie rodziców?

Przesłuchiwanie świadków to jeden z ważniejszych elementów postępowania dowodowego.

Świadkami takimi mogą być np. krewni stron, ich znajomi czy sąsiedzi. Generalnie każdy, kto ma wiedzę o istotnych okolicznościach co do rozpadu małżeństwa.

Ale czy dzieci rozwodzących się małżonków mogą być słuchane w charakterze świadków ?Możliwość taka jest uzależniona od tego, w jakim dzieci są wieku.  Zgodnie z treścią przepisu : małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków

Zstępni to właśnie dzieci i wnuki.

Jak wynika z treści przepisu dzieci stron, jeśli ukończyły już 17 lat, mogą występować w sprawie o rozwód rodziców w charakterze świadka. Mogą zgodnie z przepisem to jedno. Ale…

Inną kwestią jest jednakże czy ma sens wnioskować aby sąd taki dowód przeprowadził?

W mojej ocenie angażowanie dzieci w sprawę rozwodową rodziców pozostaje złym pomysłem, nawet jeśli te „dzieci” są już zupełnie dorosłe. Angażowanie dzieci w proces rozwodowy rodziców może mieć dla tego z rodziców, który wnosił o przesłuchanie dziecka w charakterze świadka, skutek odwrotny do zamierzonego. No i nawet jeśli taki wniosek o przesłuchanie „dziecka” zostanie zgłoszony i „dziecko” to stawi się na rozprawie, sąd pouczy je, iż przysługuje mu prawo odmowy składania zeznań. Bez podawania przyczyn.  Niezależnie od wyniku sprawy o rozwód i niezależnie od  tego, w jakim wieku jest dziecko, rodzice powinni pamiętać, iż fakt, że oni sami przestaną być małżeństwem, nie zmienia tego, iż pozostaną w dalszym ciągu rodzicami…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *