Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Czy można pozwać małżonka dłużnika?

Ustroje majątkowe, rozliczenia między małżonkami, odpowiedzialność małżonka  za zobowiązania to ważne tematy, które poruszam na tym blogu.

Przybliżam też przepisy i orzecznictwo i … tak będzie taż tym razem.

 

Twój kontrahent pozostaje w związku małżeńskim?

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz męża czy żonę?

To szczególnie w takich przypadkach dobrze jest znać bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego:

(w ogóle dobrze jest znać to orzecznictwo, ale w takich przypadkach to już szczególnie)

Rzecz dotyczy bowiem odpowiedzialności za zobowiązania i tego, co może zrobić wierzyciel.

 

Sąd Najwyższy został zapytany przez jeden z Sądów Okręgowych:

 

Czy przewidziane w art. 41 § 1 k.r.o. prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków może być realizowane także przez wytoczenie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, i czy uprawnienie to pozostaje aktualne również wtedy, gdy świadczenie to objęte jest już tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi?​

A skoro zagadnienie zostało przedstawione do rozstrzygnięcia, Sąd Najwyższy odpowiedział – i to w formie uchwały:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

​Prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi (art. 787 k.p.c.).

Sygn. akt : III CZP 106/18

 

Przypomnijmy:

Wspólność ustawowa powstaje co do zasady w dacie zawarcia związku małżeńskiego.

Tak, możecie podjąć inną decyzję i zdecydować się na rozdzielność. Co więcej  – taką decyzję możecie podjąć nawet jeszcze przed ślubem.

Jeśli jednak nie zdecydujecie się na rozdzielność: macie od daty ślubu wspólność ustawową.

I teraz bardzo istotne : wynagrodzenie za pracę wchodzi właśnie w skład wspólnego majątku.

 

Uchwały sądu Najwyższego w ogóle są istotne, ale niektóre mają większe niż inne znaczenie praktyczne.

I ta uchwała właśnie do takich ważnych i praktycznych uchwał należy.

Jak widzisz, to bardzo świeża uchwała – sprzed zaledwie kilku dni.

Jak tylko pojawi się uzasadnienie tej uchwały, wrócę do tematu.

W końcu to blog o małżeńskim prawie majątkowym – nie mogłabym poprzestać tylko na przytoczeniu samej uchwały.

Tak, uchwała budzi wątpliwości.

Ja też muszę teraz dokładnie przemyśleć konsekwencje tej uchwały w praktyce.

Tak, podzielę się przemyśleniami.

W jednym z kolejnych wpisów  wytłumaczę też, co dokładnie stanowi art. 787 k.p.c., wspomniany w tej uchwale.

 

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *