Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego –  z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

I znowu : zgodnie z treścią przepisu:

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane  wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Zauważyłeś pewnie, iż przepis posługuje się określeniem “w szczególności”.

Oznacza to, iż lista nie jest “zamknięta”, a razie wątpliwości, do jakiego majątku należy dana rzecz musisz liczyć się z tym, iż sąd uzna, że to jednak jest majątek wspólny. No chyba, iż udowodnisz, że to Twój majątek osobisty (tak, do tego zagadnienia wrócę już wkrótce)

I pewnie zauważyłeś, iż na pierwszym miejscu tej dość niedługiej wyliczanki znajduje się pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej?

(tak, jest tak niezależnie od tego, czy to wynagrodzenie trafia na konto,czy do przysłowiowej skarpety)

 

To jeszcze raz: wspólność ustawowa powstaje z datą zawarcia małżeństwa.

Nie jest więc tak, iż z momentem zawarcia małżeństwa wszystko, co małżonkowie do tej pory zgromadzili staje się wspólne… I nawet nie jest tak, iż wszystko, co będzie nabyte po ślubie stanie się wspólne. Tu najlepszym przypadkiem jest dziedziczenie. To, co zostaje nabyte w drodze dziedziczenia stanowi co do zasady majątek osobisty każdego z małżonków.

Oznacza to więc, iż np. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa (a także nabyte w drodze dziedziczenia czy darowizny – o ile darczyńca nie postanowił inaczej) pozostają majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Najczęściej więc po zawarciu małżeństwa mamy do czynienia z trzema masami majątkowymi:

majątkiem wspólnym małżonków, majątkiem osobistym żony i majątkiem osobistym męża. I co do zasady, dopóki wszystko w małżeństwie dobrze się układa, nie ma problemu. Problem z tymi „masami majątkowymi” pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy pojawiają się problemy w małżeństwie…

Wspólność ustawowa powstaje z mocy prawa – dokładnie z dniem Waszego ślubu.

Ale ustawa ustawą, a Ty … możesz decydować o tym, jaki ustrój majątkowy będzie w Waszym małżeństwie.

Wspólność ustawowa może być bowiem wyłączona – w drodze umowy.

Taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego i może być zawarta jeszcze nawet przed zawarciem małżeństwa.

Kwestia tego, “czy warto” decydować się na rozdzielność majątkową i czy zawsze chroni ona przed wszystkimi problemami, to już temat na zupełnie inny wpis.

 

Tak więc pamiętaj:

Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność ustawowa i mamy od tego czasu do czynienia z trzema „majątkami” – majątkiem wspólnym małżonków oraz majątkami osobistymi  każdego z małżonków. Ma to bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o podział majątku po rozwodzie.

Podział majątku – jak sama nazwa wskazuje – obejmuje tylko majątek wspólny.

Dalszą kwestią są nakłady – z majątku wspólnego na majątki osobiste i z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny.

Tak więc jeśli małżonkowie mieszkali w mieszkaniu odziedziczonym przez jednego z małżonków, to w razie rozwodu i następującego po nim podziału majątku odziedziczone mieszkanie nie będzie podlegać podziałowi… Oczywiście rozliczeniu będą podlegać nakłady  poczynione przez drugiego z małżonków na to mieszkanie – a więc np. koszty przeprowadzenia remontu.

O nakładach/wydatkach i ich udowadnianiu opowiem Ci w najbliższym czasie.

Są systemy prawne, które wspólności ustawowej nie przewidują.

W Polsce wspólność ustawowa powstaje z mocy prawa z datą zawarcia małżeństwa.

Jednak możecie zdecydować inaczej.

Taką decyzję możecie podjąć nawet jeszcze przed ślubem.

Niektórzy mówią, iż rozdzielność majątkowa to dowód braku zaufania.

Czy tak jest naprawdę?

Może tak być, ale to bardziej skomplikowane.

Opowiem o tym w oddzielnym wpisie.

 

I na koniec przypomnę: ustrój majątkowy nie ma wpływu na dziedziczenie.

Czyli: fakt, iz masz rozdzielność nie zmienia porządku dziedziczenia ustawowego.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Wspólność ustawowa

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Wspólność ustawowa

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się