Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Myślisz, że jak dostałeś odpis pozwu, ale nie podejmiesz zupełnie jakichkolwiek działań, to nic się nie stanie? No to nie do końca tak działa. Przepisy procedury cywilnej przewidują coś takiego jak wyrok zaoczny.

 

Czy wiesz, kiedy sąd może wydać wyrok zaoczny?

Zgodnie z treścią przepisu – art. 339 k.p.c:

 

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

 

I dalej:

Kiedy wyrok nie będzie zaoczny?

Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

 

Jak przyjmuje się w doktrynie:

 

Niestawiennictwo pozwanego albo niebranie przezeń udziału w rozprawie muszą mieć charakter trwały w tym sensie, że w wypadku, gdy sprawa jest rozpoznawana na więcej niż jednym posiedzeniu, które są wyznaczane na rozprawę, muszą dotyczyć każdego z tych posiedzeń, począwszy od pierwszego z nich.

 

Jeśli myślisz, iż jak nie wniesiesz odpowiedzi na pozew, nie stawisz się na rozprawie i w ogóle będziesz udawał “że cię nie ma” i że “to wcale nie ty” to… możesz się bardzo rozczarować.

 

Pamiętasz ten wpis o odpowiedzi na pozew?

 

I jeszcze tylko doprecyzuję:

w ujęciu kodeksu postępowania cywilnego wyrok zaoczny może być zarówno wyrokiem uwzględniającym powództwo (przeciwko stronie bezczynnej, tj. pozwanemu), jak i wyrokiem oddalającym powództwo.

Co nie zmienia postaci rzeczy, iż:

Naprawdę – warto wnieść odpowiedź na pozew, jak już zostałeś pozwany.

Tak – wyrok zaoczny może zostać zaskarżony.

ALE: nie poprzez wniesienie apelacji.

I znowu : zgodnie z treścią przepisu:

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.
W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Możliwe, ale…

Sprawy o rozwód w wielu kwestiach są nieco odmienne od “zwykłych” spraw cywilnych.

Jednak wyrok zaoczny także w sprawach rozwodowych jest możliwy.

Możliwy, po przeprowadzeniu przez sąd postępowania dowodowego.

 

I jeszcze jedna kwestia na koniec:

 

Z art. 341 wynika, że niestawiennictwo pozwanego na posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę nie pozwala na wydanie wyroku zaocznego, gdy brak dowodu doręczenia mu w sposób zgodny z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Z art. 214 § 1 mimo niestawiennictwa pozwanego na posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę nie dojdzie do wydania wyroku zaocznego, lecz do odroczenia rozprawy, jeśli sąd stwierdzi, że doręczenie wezwania na rozprawę było nieprawidłowe.

może być tak, iż chcesz wnieść pozew, ale nie znasz aktualnego adresu drugiej strony

To trochę inna “bajka”

O tym, co w takiej sytuacji przeczytasz już wkrótce, gdy będę pisać o tym, kim jest kurator dla nieznanego z miejsca pobytu. Ale jak już wspomniałam, to inna historia.

 

Wniosek:

jak już zostałeś pozwany (co oczywiście dotyczy nie tylko spraw o rozwód)

w twoim interesie jest podjęcie działania i aktywności procesowej.

Nie myśl, że jak zupełnie nic nie zrobisz, to uniemożliwisz wydanie wyroku.

 

Ustawodawca  przyjął, że wyrok zaoczny może być wydany tylko w następstwie bezczynności strony pozwanej.

I ma to sens. Inaczej sąd nie miałby możliwości, aby zakończyć postępowanie  – gdyby pozwany zupełnie nic nie robił i nie podjął jakichkolwiek działań.

Może być tak, iż chcesz wziąć udział w rozprawie, ale naprawdę nie możesz.

Może poproszenie sądu – w formie pisemnej – o zmianę terminu będzie dobrym rozwiązaniem?

Jeśli już jednak odebrałeś pozew : najlepiej skonsultuj się z prawnikiem przed podjęciem działań.

 

Tak – każda sprawa jest inna.

I tak, zawsze bardzo istotne są dowody.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

kasia-skowronska-o-mnie

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

O-mnie2

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się