Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Jestem świadkiem. I co dalej?

W sprawach cywilnych bardzo często przeprowadzany jest dowód z zeznań świadków. Czy wiesz kto może być świadkiem w sądzie i jakie są przepisy dotyczące świadków?

Pamiętasz, jak pisałam, iż nie zawsze muszą być wnioskowani świadkowie?

No ale w sprawach o rozwód czy podział majątku najczęściej ci świadkowie są.

Wiadomo – w sprawach innego rodzaju np. o zapłatę też powoływani są świadkowie.

Tak – to strony składają wnioski dowodowe – w tym wnioski o przesłuchanie świadków.

Może się więc tak zdarzyć, iż zostaniesz kiedyś świadkiem w sądzie.

A jeśli tak się już stanie, to warto wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki.

To nie jest pierwszy wpis dotyczący świadków, w poprzednim wpisie wspomniałam, iż odpowiem na kilka pytań – co właśnie robię:

Jeśli dostaniesz wezwanie z sądu, dokładnie przeczytaj gdzie i w jakim terminie masz się stawić.

Postaraj się być pod salą rozpraw trochę wcześniej.

Zawsze jest taka możliwość, iż np. będzie zmieniona sala rozpraw, warto mieć trochę czasu, aby bez stresu znaleźć właściwą salę, gdyby tak się właśnie stało.

Nie zapomnij też dowodu osobistego.

Przede wszystkim przypomnę :  świadek musi powiedzieć prawdę.

Inaczej naraża się na odpowiedzialność karną.

 

To teraz kilka pytań i odpowiedzi:

 

A wiesz, jak brzmi treść przysięgi, którą składa świadek na rozprawie?
Brzmienie przyrzeczenia jest następujące: “Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”.
I od czego zależy kolejność przesłuchiwania świadków?
Kolejność przesłuchania świadków oznacza przewodniczący. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków.
I co grozi świadkowi, który pomimo odebrania wezwania na rozprawę nie stawi się w sądzie?
Zgodnie z treścią przepisu:
Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.
Ale:
Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym.
I czy świadek może zostać ponownie przesłuchany przez sąd w tej samej sprawie?
Może tak się zdarzyć, jednak uzupełniające przesłuchanie świadka raczej nie zdarza się często.
No i co w sytuacji jak świadek nie mówi po polsku?
Tu sprawa jest dość prosta:
Do przesłuchania świadka niewładającego dostatecznie językiem polskim sąd może przybrać tłumacza.
No i na koniec coś, co pewnie zainteresuje cię najbardziej:
przecież stawienie się w sądzie często wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z dotarciem do miejscowości, gdzie znajduje się sąd…
Spokojnie, ustawodawca to przewidział:
Zgodnie z treścią przepisu:
Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

I teraz – ostania kwestia : karna

Jakie są kary za złożenie fałszywych zeznań przed sądem?
tej kwestii dotyczy art. 233 kodeksu karnego.
Zgodnie z treścią przepisu:

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zobacz też, co stanowią dalsze paragrafy:

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

A ponadto:

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1)fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2)sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
No dobrze, to tyle prawa karnego.
Tylko taka uwaga:
Przepis dotyczący kar dla osób składających fałszywe zeznania mógł być kiedyś inny (był)
Może też być tak, iż w przyszłości będzie zmieniony.
Dlatego właśnie podaję dokładną podstawę prawną- art. 233 kodeksu karnego – abyś w razie potrzeby mógł sprawdzić jego aktualne brzmienie.
To już wszystko co chciałeś wiedzieć, czy masz jeszcze jakieś pytania?
Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Jestem świadkiem. I co dalej?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Jestem świadkiem. I co dalej?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się