Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Udziały w spółce z o.o. – wspólne czy nie?

Jesteś wspólnikiem sp. z o.o.? Na pewno wiesz, czym są udziały w spółce z o.o. Ale jeśli pozostajesz w związku małżeńskim: czy zdajesz sobie sprawę, iż być może te udziały nie są tylko twoje?

 

Jak już wspomniałam:

w dacie ślubu powstaje z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej.

Jeśli nic nie zrobicie w tej kwestii- będzie tak aż do daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego; oczywiście w sytuacji gdyby doszło do rozwodu.

O tym, co stanowi majtek wspólny, co stanowi majątki osobiste i zrobić, aby było inaczej niż chce ustawa opowiadałam wiele razy.

W przypadku samochodu czy pieniędzy sytuacja nie jest bardzo skomplikowana.

Sprawa znacznie się komplikuje, gdy chodzi o udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. to dość wyjątkowy składnik majątku…

No właśnie: jakiego majątku?

 

Zobacz, co stanowi orzecznictwo:

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r.,  sygn. akt : III CZP 32/16

 

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

 

Ciekawy jesteś, co wynika z uzasadnienia uchwały?

Otóż Sąd Najwyższy wskazał, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd zauważył,  iż :

Określając przynależność danego przedmiotu majątkowego do majątków małżonków, należy przede wszystkim ustalić, czy mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, a wcześniej kodeksu handlowego. W braku takiej regulacji należy sięgnąć do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, regulujących stosunki majątkowe małżonków, którzy pozostają w ustroju ustawowym.

 

I dalej:

Przepisy kodeksu handlowego oraz kodeksu spółek handlowych nie regulowały i nie regulują problematyki przynależności do majątku wspólnego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych ze środków pochodzących z majątku wspólnego.

Należy podkreślić, że art. 33 k.r.o. zawiera numerus clausus składników majątków osobistych małżonków. Oznacza to, że do tych majątków mogą przynależeć jedynie te przedmioty, które zostały wyraźnie wymienione w tym przepisie. Pozostałe składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego.

Pamiętasz, co stanowi majątek wspólny? Jeśli nie, zajrzyj do tego wpisu.

 

Ale wracając do uchwały SN:

Należy ponadto podkreślić, że według orzecznictwa Sądu Najwyższego istnieje domniemanie faktyczne, iż przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

Domniemanie to może zostać obalone przez wykazanie, że nabycie nastąpiło ze środków finansowych, stanowiących majątek osobisty.

 

Czyli teraz już jest jasne:

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabyte ze środków należących do majątku wspólnego, wchodzą zatem do majątku wspólnego

 

Mam nadzieję, iż jasne są dla Ciebie konsekwencje takiego stanu rzeczy.

 

Może zakładałeś spółkę z o.o. w sytuacji gdy już byliście w faktycznej separacji?

Albo (chyba nawet jeszcze gorzej) gdy sprawa o rozwód była w toku, a Ty nie chciałeś dłużej czekać z rozpoczynaniem biznesu?

 

Pisałam kiedyś, iż nie jest dobrze zwlekać z formalnym zakończeniem małżeństwa, gdy od dawna żyjecie osobno.

Nie, nie zachęcam do rozwodu.

Jak wspominam w tym wpisie  – są też inne rozwiązania prawne i jeśli jesteście zgodni, ich wdrożenie nie powinno być specjalnie problematyczne.

 

Na marginesie: czy wiesz, jak wycenia się udziały w spółce z o.o.?

 

Ustroje majątkowe

 

I znowu pytanie do Ciebie: wiesz, jakie są ustroje majątkowe?

Orientujesz się, jakie są wady i zalety rozdzielności majątkowej i w jaki sposób można tę rozdzielność ustanowić?

Jeśli nie czytałeś wcześnie moich wpisów: być może nie wiesz, iż można ustanowić rozdzielność majątkową, dokonać podziału majątku i nadal być małżeństwem.

To jeszcze jeden wpis, który powinieneś przeczytać.

 

To jeszcze na koniec – tak ku refleksji – rzuć okiem na ten wpis

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna.

Może zakładając spółkę nie zdawałaś sobie nawet sprawy, jak prawo spółek jest powiązane z prawem rodzinnym?

To teraz będziesz wiedział.

Pamiętaj jednak: zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie!

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Udziały w spółce z o.o. – wspólne czy nie?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Udziały w spółce z o.o. – wspólne czy nie?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się