Close
0

Udziały w spółce z o.o. – wspólne czy nie?

Jesteś wspólnikiem sp. z o.o.? Na pewno wiesz, czym są udziały w spółce z o.o. Ale jeśli pozostajesz w związku małżeńskim: czy zdajesz sobie sprawę, iż być może te udziały nie są tylko twoje?   Jak już wspomniałam: w dacie ślubu powstaje z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej. Jeśli nic nie zrobicie w tej kwestii- Czytaj dalej

0

Dochodzenie wierzytelności po rozwodzie

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku w sprawie o rozwód ustaje wspólność ustawowa. Jak już tego ustroju wspólności ustawowej nie ma, możliwy jest podział majątku. W skład majątku oczywiście mogą wchodzić nieruchomości, samochód, oszczędności w banku, ale co w sytuacji, gdy jest to wierzytelność? Wierzytelność względem osoby trzeciej, doprecyzujmy. Często jest tak, iż małżonkowie są wspólnie Czytaj dalej

0

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania podatkowe

Niewiele rzeczy jest pewnych (jak to mówią), a do tych zaledwie kilku, które uznawana są za pewne należy płacenie podatków. Wiadomo, podatki płacić trzeba. Niestety zdarza się czasem, iż dochodzi do powstania zaległości w płaceniu podatków. W przypadku osób stanu wolnego sytuacja jest mniej skomplikowana (patrz art. 26 ordynacji) Ale już w przypadku gdy taki Czytaj dalej

0

Jak w trakcie małżeństwa uzyskać rozdzielność majątkową?

Ustroje majątkowe to temat rzeka. Bardzo wiele (jeśli nie większość) zadawanych mi pytań dotyczy tej tematyki. Tematyce tej poświęciłam już wiele wpisów. Niejednokrotnie wspominałam choćby to, iż  z datą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej. Mówiłam też, że małżonkowie mogą jednak zdecydować inaczej.   Jak  uzyskać rozdzielność majątkową?   Jeśli oboje małżonkowie Czytaj dalej

0

Dziedziczenie przez małżonków

Małżonkowie co do zasady dziedziczą po sobie z ustawy. Ale… domyślasz się pewnie, iż pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej, niż to sobie wyobrażasz? Jeśli więc jesteś zainteresowany tym, jak wygląda dziedziczenie  przez małżonków, to jest właśnie wpis dla Ciebie. I tak, zacznijmy od tego, iż każdy może napisać testament. Wtedy spadkobiercą będzie osoba wskazana w Czytaj dalej

0

Praca w firmie u małżonka?

Małżonkowie pracujący razem? To brzmi całkiem dobrze. Praca w firmie u małżonka? Rozwiązanie możliwe, ale niekoniecznie może być tym najlepszym rozwiązaniem. Czy wiesz, jakie są konsekwencje pracy w firmie u małżonka?   Doprecyzujmy : mówimy tu o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Formalnie jest możliwe, aby zatrudnić żonę czy męża w swojej firmie. (mówiąc Czytaj dalej