Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Wnosisz pozew do sądu? Pamiętaj, iż swoje twierdzenia musisz udowodnić. To Ty jako strona musisz pomyśleć o dowodach, które potwierdzą to, co napisałeś w pozwie.

Przypomnę krótko: w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych bardzo często są to zeznania świadków (inaczej niż w sprawach gospodarczych)

Dowód z zeznań świadków generuje wiele pytań. Tak więc postanowiłam zebrać te pytania w ramach jednego wpisu.

 

Dowód z zeznań świadków w sprawie sądowej

 

Czy wiesz, kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Generalnie… każdy. To decydujesz, kogo zawnioskować jako świadka.

Przemyśl dobrze kogo zawnioskujesz

 

Mogą być to osoby z najbliższej rodziny?

Tak, jak najbardziej. W sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych często są to osoby z najbliższej rodziny.

Może zapytasz ,czy sąd da wiarę osobie z najbliższej rodziny? Cóż, na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi.

Sąd wydaje wyrok po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego.

 

Mogą to być Wasze wspólne dzieci?

Zgodnie z treścią przepisu:

Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

A dorosłe dzieci?

Jak wynika z przytoczonego przepisu – mogą. Ale czy warto? Co dokładnie chcesz wykazać? Może da się to wykazać w inny sposób?

Wiem, brzmi banalnie: dorosłe dzieci to wciąż Wasze dzieci.

 

Może sąsiedzi?

Mogą być sąsiedzi.  Inną kwestią jest to, czy mają wiedzę w kwestii tego, co działo się w Waszym małżeństwie.

 

Albo teściowa?

Cóż… możliwe.  Sugeruję tylko: zastanów się dwa razy.

 

I czy trzeba zapytać świadka, czy zgodzi się być świadkiem?

Nie, świadek nie musi wyrażać zgody, aby być świadkiem – tzn. nie musisz prosić świadka, aby zgodził się zeznawać w sądzie.

Ale powtarzam jeszcze raz: zastanów się kogo zawnioskować jako świadka.

 

I jeszcze kilka kwestii procesowych:

 

Czy świadek zawsze musi zeznawać?

Czasami można odmówić zeznań. Zacytuję tu przepis:

“Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.”

I jeszcze dalsza część przepisu:

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

 

Czy można cofnąć dowód z zeznań świadka?

Tak – ale może to zrobić ta strona, która ten dowód zawnioskowała.

 

Kto może zadawać świadkowi pytania?

Najpierw pytania zadaje sąd. Pytania zadają też pełnomocnicy stron. Niezależnie od pełnomocnika sama strona też może zadawać pytania.

Tylko… jeśli reprezentuje Cię pełnomocnik: porozmawiaj przed rozprawą z pełnomocnikiem o pytaniach do świadków.

 

Im więcej świadków, tym lepiej?

Nie, zdecydowanie nie. Naprawdę nie chodzi o to, aby tych świadków było bardzo wielu. Lepiej zawnioskować mniej świadków, ale takich, którzy faktycznie mają konkretną wiedzę o Twojej sytuacji.

 

Gdzie w pozwie zamieścić wnioski dowodowe, w tym o przesłuchanie świadków?

Myślisz, że to nie ma znaczenia? To jest inaczej, to ma znaczenie.

Nie wystarczy, iż tylko w uzasadnieniu napiszesz że prosisz sąd o przesłuchanie kogoś w charakterze świadka.

Tak, trzeba podać adres świadka – tak, aby sąd mógł świadka wezwać na rozprawę.

 

Zeznania świadka na piśmie?

Kiedyś wydawałoby się nie do pomyślenia… Dziś realne.

Znowu przytoczę przepis:

Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd

 

Czy świadkowi przysługuje zwrot wydatków?

Tak. jak stanowi przepis:

Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

 

 

Masz jeszcze dalsze pytania? Zostaw je w komentarzach.

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie wiadomość.

 

 

Image by <a href=”https://www.freepik.com/free-photo/still-life-with-scales-justice_33124018.htm#query=court&position=3&from_view=search&track=country_rows_v1#position=3&query=court”>Freepik</a>

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Świadkowie w sprawie o rozwód

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Świadkowie w sprawie o rozwód

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się