Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Sprawa o rozwód: kwestie procesowe

Sprawa o rozwód może być rozpoznana tylko w sądzie. Nawet jeśli małżonkowie są zgodni we wszystkich kwestiach. Aby jednak sąd mógł wyznaczyć rozprawę, najpierw ktoś musi złożyć pozew.

 

Zacznijmy od tego, który sąd będzie właściwy. Nie może być to dowolny sąd. I nie zawsze będzie to sąd w miejscowości, gdzie obecnie mieszkasz.

Zgodnie z treścią przepisu:

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

A  co, jak wniesiesz sprawę o rozwód do sądu, który nie jest właściwy?

Spokojnie,  sąd ten przekaże sprawę sądowi właściwemu. Tylko niestety – cała procedura trwa zazwyczaj dość długo, więc szczególnie wtedy, gdy zależy ci na tym, aby sąd szybko wyznaczył termin rozprawy, upewnij się iż na pewno sąd ten jet właściwy.

Może miałeś już “do czynienia” z sądem? Może np. byłeś stroną w innej sprawie, albo też zeznawałeś jako świadek?

Często jednak rozprawa w sprawie rozwodowej to pierwszy kontakt z sądem.

Pytanie o to, jak wygląda rozprawa należy więc do tych z kategorii “często zadawanych pytań”.

O samej rozprawie rozwodowej napiszę jeszcze w osobnym wpisie, a dziś bardziej o tym, czym taka sprawa o rozwód różni się od innych spraw cywilnych.

Jeśli uczestniczyłeś kiedyś np. w sprawie gospodarczej, to wiedz że teraz – w sprawie o rozwód  – pewne kwestie będą wyglądać nieco inaczej.

Sprawa o rozwód w sądzie

Po pierwsze w składzie orzekającym będą oprócz sędziego także ławnicy. I oni także mogą zadawać pytania stronom.

Posiedzenia  odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. (to też inaczej, niż w zwykłych sprawach cywilnych) – to właśnie jest typowe dla spraw o rozwód.

 

Ponadto, zgodnie z treścią przepisów w sprawach o rozwód:

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

I w końcu…

Może być tak, iż podczas trwania całej sprawy, jedna ze stron niestety umrze.

Chyba już kiedyś wspomniałam, iż w takich sytuacjach sąd co do zasady zawiesza postępowanie.

Ale sprawa o rozwód jest i pod tym względem nietypowa.

Otóż – zgodnie z treścią przepisu:

W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.

 

Przesłuchanie stron – nie we wszystkich sprawach jest konieczne, ale w sprawie o rozwód akurat tak.

Sąd przed wydaniem wyroku przesłucha ciebie i twojego małżonka jako strony.

 

Kwestie proceduralne, o których pisałam

O kwestiach proceduralnych napisałam już całkiem sporo wpisów.

Pamiętasz, jak pisałam o tym, czy można podzielić majątek w sprawie o rozwód?

Pisałam też o tym, czy wasze dziecko może być w takiej sprawie przesłuchane jako świadek.

Jak w każdej sprawie cywilnej : pamiętaj o opłacie i o tym, aby złożyć w sądzie dwa egzemplarze pozwu wraz z załącznikami. Jeden z tych egzemplarzy sąd doręczy drugiej stronie. (tylko tak na marginesie: w niektórych sprawach może występować więcej osób w charakterze pozwanych – wtedy trzeba złożyć odpowiednio więcej egzemplarzy pozwu. Ale w sprawie o rozwód może być pozwana tylko jedna osoba – czyli twój małżonek)

I tak : każda sprawa jest inna. Nie sugeruj się tym, co było w sprawie twojego kuzyna, szwagra czy sąsiada.

Masz jeszcze jakieś pytania odnośnie sprawy o rozwód? Uważasz, że o czymś do tej pory nie napisałam, a chciałbyś przeczytać?

Tylko proszę nie pytaj, ile się czeka na wyznaczenie rozprawy w sprawie o rozwód.

Na to pytanie nie ma po prostu jednej odpowiedzi.

A raczej… odpowiedź, jaką usłyszysz brzmi : to zależy…

Zawsze możesz zadać pytanie w komentarzach.

 

Uwaga : aktualizacja

W listopadzie 2019 weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących procedury cywilnej.

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Sprawa o rozwód: kwestie procesowe

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Sprawa o rozwód: kwestie procesowe

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się