Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Pozew o rozdzielność majątkową

Ustroje majątkowe to temat na wiele wpisów. Były już wpisy dotyczące tego czym jest rozdzielność majątkowa, będą wpisy o tym, kiedy osoba inna niż małżonek może domagać się ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. A dziś? Dziś o tym, jak “wygląda” pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Z datą zawarcia małżeństwa powstaje co do zasady wspólność ustawowa. 

Małżonkowie mogą jednak w drodze umowy (w formie aktu notarialnego) ustanowić rozdzielność.

Jeśli jednak nie są zgodni w tej kwestii, jest możliwość, aby wnieść do sądu pozew o rozdzielność majątkową.

Zgodnie z treścią przepisu:

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Jednak aby sąd mógł zająć się sprawą, najpierw ktoś musi wnieść pozew.

Takie sprawy rozpatrują w pierwszej instancji sądy rejonowe.

A jeśli chodzi o właściwość miejscową: pisałam o tym, kiedy omawiałam właściwość sądu w sprawach o rozwód. (przeczytaj też art. 41 k.p.c.)

 

Jak napisać pozew o rozdzielność majątkową?

 

Pozew to pismo procesowe i musi spełniać warunki formalne, wynikające z ustawy czyli k.p.c.

Jest tu kilka ważnych kwestii, o których trzeba pamiętać.

Pierwsza kwestia : oznaczenie właściwego sądu

Druga kwestia: oznaczenie stron : podanie dokładnych danych osobowych, adresów, swojego nr pesel

Oznacz też wartość przedmiotu sporu (spokojnie: opłata w takich sprawach jest stała, nie zależy od wartości przedmiotu sporu)

I teraz bardzo istotne:

dokładne określenie, o co wnosisz:

Wniosek taki wygląda mniej więcej tak:

wnoszę o ustanowienie rozdzielności majątkowej między stronami, wynikającej z zawartego przez strony małżeństwa w dniu ……………….r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w……, którego akt małżeństwa sporządzono pod nr …………………… (z dniem złożenia pozwu …………….)
I tu uwaga: jak już mówiłam, każda sprawa jest inna.
Może akurat będziesz wnosić pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną?
Wtedy trzeba będzie dokładnie doprecyzować żądanie pozwu.

Jest też możliwość, aby złożyć wniosek o zasądzenie kosztów od drugiej strony.

 

Dalszą – i chyba najtrudniejszą do napisania częścią pozwu – pozostaje uzasadnienie.

To ważna część pozwu: opisz tu dokładnie swoją sytuację, przedstaw argumenty przemawiające za uwzględnieniem twojego stanowiska.

Wiem – to w końcu twoje życie, twoje małżeństwo i to dla ciebie ważne, ale pamiętaj: emocje rzadko kiedy są dobrym doradcą. Opisz wszystko spokojnie, konkretnie, pamiętaj o chronologii wydarzeń. To dla ciebie oczywiste, gdyż dotyczy twojego życia, ale… dla sędziego już nie będzie to oczywiste. Wiesz w ogóle, ile spraw ma przeciętny sędzia w swoim referacie? Tak więc pisz konkretnie, zrozumiale i tak: spokojnie – powstrzymaj emocje, nawet jeśli w twoim przekonaniu małżonek postąpił wobec ciebie w sposób mocno nieelegancki. I naprawdę: wcale nie chodzi o to, aby napisać bardzo dużo. Lepiej napisać mniej, ale za to bardziej treściwie.

I co istotne:

Wiadomo – w sprawach sądowych bardzo ważne są dowody.

Dołącz odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dokumenty, które potwierdzą prawdziwość tego o czym piszesz w pozwie.

Zawnioskuj je tak szybko, jak to możliwe – czyli w sytuacji, gdy to ty jesteś powodem najlepiej zrób to już w pozwie.

Jeśli chcesz, aby sąd przesłuchał świadków, podaj ich dokładne dane, w tym adres – po to żeby sąd mógł wezwać świadków na rozprawę.

Pamiętaj tez o opłacie. Najlepiej wpłać pieniądze na rachunek bankowy sądu i dołącz do pozwu dowód wpłaty. Nie, naklejanie znaczków sądowych na pismo nie będzie już teraz dobrym pomysłem.

Nie zapomnij też wyraźnie podpisać pozwu – 2 egzemplarzy.

Tak, pozew (wraz z załącznikami) trzeba wnieść w 2 egzemplarzach. Jeden z nich sąd doręczy drugiej stronie.

Pozew możesz złożyć osobiście na biurze podawczym sądu albo wysłać listem poleconym – zachowując dowód nadania.

Obecnie jest wymóg zawarcia w pozwie informacji czy miało miejsce postępowanie mediacyjne, a jeśli nie to dlaczego.

 

Jak przyjmuje się w orzecznictwie:

 

Ocena wystąpienia przesłanek określonych w art. 52 § 1 k.r.o. wymaga poczynienia ustaleń w odniesieniu do: wielkości majątku wspólnego, istnienia zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności jego powstania, a także kwestii dotyczących utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron.

Jednym z ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. może być uznana taka separacja faktyczna małżonków, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym.

I jeszcze coś:

nie tylko małżonkowie mogą wystąpić z pozwem o rozdzielność majątkową.

W pewnych okolicznościach pozew o rozdzielność majątkową może wnieść także wierzyciel

(dobrze się domyślasz: mam to związek z możliwością podjęcia przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego)

Tyle że to już temat na inny wpis, który niebawem pojawi się na blogu.

I jeszcze: przepisy bardzo często się zmieniają. Teraz nawet częściej niż kiedyś.

Może więc kiedyś będzie np. inna opłata?

Drobiazg, ale naprawdę znaczący.

O wszystkich zmianach (a przynajmniej o tych istotnych) staram się pisać na bieżąco.

Jednak: jak będziesz już wnosić pozew do sądu, rozważ skonsultowanie się z adwokatem w miejscu zamieszkania.

Jeśli wniesiesz pozew do właściwego sądu i bez żadnych uchybień formalnych, sąd szybciej wyznaczy termin rozprawy.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Pozew o rozdzielność majątkową

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Pozew o rozdzielność majątkową

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się