Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Właściwość sądu w sprawach o separację

Czasami z różnych względów strony nie chcą decydować się na wniesienie sprawy o rozwód. W takich sytuacjach pewnym rozwiązaniem może być wniesienie do sądu sprawy o separację.

Rozumiem, iż z różnych względów decyzja o rozwodzie może być trudna do podjęcia i realizacji.

Wiem, jak różne są sytuacje, wiem też, że instytucja prawnej separacji ma wielu krytyków.

Ale… ważne, abyś miał świadomość jakie są możliwości i mógł świadomie podjąć decyzję.

Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem: wiesz do którego sądu złożyć pozew?

Właściwość sądu w sprawach o separację

zgodnie z treścią przepisu:

W sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków, zgodnie z art. 508.

Pewnie jesteś ciekawy, co stanowi art. 508 k.p.c.

Otóż zgodnie z tym przepisem:

Jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu.

 

Pamiętasz, jak pisałam o tym, który sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

 

i jeszcze coś istotnego:

co prawda temu zagadnieniu poświęciłam osobny artykuł, ale przypomnę.

Separacja prawna to nie to to samo, co separacja faktyczna.

Tylko orzeczenie przez sąd separacji powoduje, że nie będzie już ustroju wspólności ustawowej.

 

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *