Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Sprawa o podział majątku – właściwość sądu

Po rozwodzie (czy bardziej precyzyjnie: po ustaniu wspólności majątkowej) strony mogą podzielić swój wspólnie zgromadzony majątek. Oczywiście – jest możliwość, aby zawrzeć w tym przedmiocie umowę. W takiej sytuacji odpada wiele problemów, w szczególności strony mają poczucie, iż same decydują  o swoich sprawach. Wiem jednak, iż nie zawsze umowne „załatwienie sprawy” będzie możliwe. W takiej sytuacji sprawa o podział majątku trafi do sądu. Tylko teraz pytanie: do którego sądu?

Pamiętasz, jak pisałam o tym, który sąd będzie właściwy w sprawie o rozwód?

No własnie, sądu do którego wnosimy sprawę, nie można tak sobie dowolnie wybrać.

Przepisy dość szczegółowo określają właściwość sądu – zarówno w sprawach o rozwód, jak w sprawach o podział majątku.

Otóż zgodnie z treścią przepisu :

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Czyli jak widzisz: znaczenie ma tu nie to, gdzie strony mieszkają, ale to, gdzie położony jest wspólny majątek.

No dobrze: a co w sytuacji, gdy małżonkowie mieli np. trzy mieszkania położone w trzech różnych miastach?

Spokojnie: wystarczy jedna sprawa (w sumie nawet nie może być tak, aby jednocześnie było kilka spraw między tymi samymi osobami w tym samym przedmiocie.

Niezależnie od tego w ilu miejscowościach położony jest majątek stron będzie jedna sprawa o podział majątku. A w sytuacji gdy majątek ten faktycznie znajduje się w różnych miejscowościach – to wnioskodawca (a więc ta osoba, która  występuje z wnioskiem do sądu) będzie mógł wybrać, do którego sądu złoży taki wniosek .

Ale to tez jeszcze nie wszystko:

Sprawy o podział majątku rozpatrywane są w postępowaniu nieprocesowym.

I jest tu pewien przepis dotyczący właściwości, o którym warto pamiętać:

Właściwość sądu – warto pamiętać

Na żądanie uczestnika postępowania, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się majątek wspólny lub jego znaczna część, albo sądowi, w którego okręgu mieszkają wszyscy uczestnicy

Może tak przecież być, iż strony mieszkają np. w Gdańsku, a nieruchomość stanowiąca majątek wspólny znajduje się w Krakowie.

Tak więc widzisz – to praktyczne rozwiązanie.

 

I jeszcze:

wnosząc wniosek do sądu pamiętaj o opłacie – opłata jest stała czyli nie zależy od wartości dzielonego majątku.

Pamiętaj tez o tym, aby złożyć dwa egzemplarze wniosku : sąd jeden z tych egzemplarzy doręczy drugiej stronie.

 

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *