Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Orzeczenie o winie – czy można je zmienić w innym postępowaniu?

Sąd orzeka o winie, jeśli chociaż jedna ze stron o to wnosi. (o tym już była mowa) Była też mowa o tym, iż takie postępowania – z orzekaniem o winie –  trwają długo. I o tym, abyś się zastanowił wnosząc pozew, czy faktycznie chcesz, aby sąd przesłuchiwał wszystkich zawnioskowanych świadków i po wielu miesiącach wydał wyrok. Orzeczenie o winie ma określone konsekwencje jeśli chodzi o alimenty między małżonkami, ale…

Prawie zawsze tak jest, iż z wyroku, w którym orzeczono o winie, jedna ze stron będzie niezadowolona.

Może być i tak, iż sąd uzna, iż każda strona trochę zawiniła i wyda ostatecznie taki wyrok, iż rozwiązanie małżeństwa następuje z winy obu stron – no i wtedy obie strony są (najczęściej)  niezadowolone.

Oczywiście od wyroku sądu I instancji możesz złożyć apelację.

I w takich własnie sprawach – gdy jedna ze stron została uznana za „wyłącznie winną”  najczęściej zostaje złożona apelacja.

A jak już jest ta apelacja, to akta sprawy są przesyłane do sądu II instancji.

Wtedy sąd II instancji zapoznaje się z aktami sprawy, wyznacza rozprawę  – i jest taka możliwość, iż zmieni wyrok sądu I instancji.

Jeśli chcesz zaskarżać wyrok: pamiętaj, aby apelację od wyroku sądu I instancji złożyć w terminie i uiścić opłatę – to naprawdę istotne.  W szczególności istotne jest, aby apelacja ta była złożona w terminie – inaczej sąd w ogóle nie będzie jej merytorycznie rozpatrywał.

Jak zapomnisz, pomylisz daty, czy też z jakiegokolwiek powodu nie wyślesz apelacji w terminie to „pozamiatane”

I  znowu uwaga na marginesie : tak, jest instytucja przywrócenia terminu, ale to inna historia i instytucja ta jest „zarezerwowana” na wyjątkowe okazje. Uzasadnienie w stylu : „myślałem, iż odebrałem wyrok we środę, chociaż w rzeczywistości był to poniedziałek” czy też „prosiłem szwagra, aby wracając z pracy wysłał mi przesyłkę, ale on zapomniał” raczej tu nie przejdzie.

Po wyroku sądu II instancji wyrok będzie już prawomocny.

(no chyba, iż sąd II instancji uchyli wyrok i sprawa będzie jeszcze raz rozpatrywana przez Sąd Okręgowy)

Wiem, niektórzy chcieliby walczyć do końca

W sumie w niektórych sytuacjach nawet to rozumiem.

Tylko: orzeczenia o winie, które zapadło w sprawie o rozwód, nie zmienisz już w innej sprawie sądowej.

Pewne rozstrzygnięcia będą mogły być w przyszłości zmienione.

Np. po pewnym czasie od zakończenia sprawy o rozwód można wnieść pozew o podwyższenie (ewentualnie o obniżenie) alimentów na dziecko.

Jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba,  będzie możliwość aby wnosić o zmianę rozstrzygnięcia sądu w zakresie kontaktów z dziećmi.

 

Na marginesie:

orzekanie o winie to nie tylko całe miesiące trwania sprawy w sądzie.

Zastanów się, jak to wpłynie na relacje z dziećmi, innymi bliskimi ci osobami, które zostaną postawione w sytuacji konieczności składania zeznań w charakterze świadków…

Jeśli nawet w trakcie trwania sprawy uznasz, że orzekanie o winie nie ma sensu, jest możliwość aby zmienić zdanie.

(może też np. zastanowisz się nad skorzystaniem z mediacji?)

 

Reasumując:

– od wyroku sądu I instancji możesz wnosić apelację

– nie ma innego postępowania, w którym sąd mógłby zmienić orzeczenie o winie.

 

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *