Close

Czy już w wyroku rozwodowym sąd może podzielić majątek wspólny?

Sprawa o rozwód to jeszcze nie wszystko, co czeka rozstających się małżonków.

Po rozwodzie pozostaje jeszcze kwestia podziału wspólnego majątku.

Co do zasady postępowanie o podział majątku wspólnego przeprowadzane jest w odrębnym postępowaniu  po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.(sprawy o podział majątku wspólnego należą do spraw skomplikowanych, mogą „ciągnąć się” latami, wszak samo ustalenie, co wchodzi w skład majątku wspólnego (nie wspominając już o rozliczaniu nakładów na majątek wspólny z majątków osobistych) jest w wielu przypadkach trudne i wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – np. przesłuchania świadków).

Często jednak spotykam się z pytaniem, czy można obie te sprawy połączyć?

Przepisy przewidują  taką  możliwość, aby majątek wspólny podzielony został już w postępowaniu rozwodowym.

Możliwe jest to jednakże tylko w sytuacji gdy  jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. (nadmierna zwłoka to pojęcie dość nieokreślone, sąd „rozwodowy” orzec może o podziale majątku tylko gdy nie ma żadnych wątpliwości w tej kwestii, raczej więc wątpliwym jest, aby sąd ten „zabrał się” za szczegółowe rozliczanie nakładów i wydatków, tak z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków, jak i z majątków osobistych na majątek wspólny).

W praktyce sąd orzeka w przedmiocie podziału majątku już w wyroku rozwodowym gdy między małżonkami nie ma sporu w kwestii tego, jakie składniki wchodziły w skład majątku wspólnego,(a to naprawdę nie zawsze jest oczywiste, zwłaszcza, gdy rozwód następuje po wielu latach wspólnego pożycia), jaką poszczególne składniki mają wartość oraz w jaki sposób podział ten ma zostać dokonany.

Sąd nigdy nie orzeka o podziale majątku z urzędu, konieczny jest stosowny wniosek.

Od wniosku o  podział majątku w postępowaniu rozwodowym pobierana jest dodatkowa opłata.

A jeśli strony nie podzieliły majątku podczas sprawy o rozwód, ale są w pełni zgodne co do tego podziału?

Zawsze wtedy zostaje droga notarialna.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego strony (czyli byli małżonkowie) mogą w dowolnym czasie udać się do kancelarii notarialnej (jeśli w skład ich majątku wspólnego wchodzi nieruchomość)  i dokonać podziału w drodze umownej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *