Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Zawinione przyczyny rozwodu

Jeśli choć jedno z małżonków domaga się orzekania o winie – sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe i orzekał o winie. Czy wiesz, jakie są zawinione przyczyny rozwodu? Czy tylko w sytuacji zdrady i przemocy możemy mówić o zawinieniu?

 

Przypomnijmy:

żadna ustawa nie zawiera katalogu zawinionych przyczyn rozwodu.

Pomocne jednak pozostaje orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Przeczytasz w dzisiejszym wpisie kilka bardzo ciekawych orzeczeń, choć wydanych już (bardzo) wiele lat temu.

Zawinione przyczyny rozwodu

Te najbardziej “popularne” to zdrada, przemoc i alkoholizm (choć niekoniecznie w takiej kolejności)

Zdrada

to chyba temat na zupełnie osobny wpis.

Warto rzucić okiem na ciekawe orzeczenia z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

(kiedy to było?) A jednak zadziwiające, jak wiele z nich pozostaje aktualnych.

Naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca na cudzołóstwie, ale także wszelkie zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości. orzeczenie SN z dnia 24 24.04. 1951 r., C 735/50

Ciekawe tylko, co wtedy oznaczały te granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości, a co oznaczałoby to dziś?

A może własnie (mniej więcej) to samo?

Ale tak, zdrada nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pożycia fizycznego z inna osobą.

 

dochowanie wierności nie podlega dyspozycji stron i wobec tego cudzołóstwo stanowi podstawę rozkładu pożycia nawet wtedy, gdy doszło do tego za zgodą współmałżonka” . orzeczenie SN z dnia 7.09. 1954 r., sygn.  II C 1255/53.

 

Przemoc 

przemoc to nie tylko przemoc fizyczna. Niestety – jest jeszcze przemoc psychiczna i ekonomiczna. I znowu niestety – tę psychiczną i ekonomiczną trudniej udowodnić. (i tak samo trudno tolerować)

zajrzyjmy do orzecznictwa z lat pięćdziesiątych:

Poniżanie przez męża godności osobistej żony, polegające na odmawianiu jej równego poziomu życia, póki nie pracowała zarobkowo oraz na szykanowaniu jej, gdy podjęła pracę, winno być uważane za ważną przyczynę powstania rozkładu pożycia małżeńskiego z winy męża” Orzeczenie SN z 9.04. 1953 r., sygn. II C 2911/52.

 

Alkoholizm (i inne nałogi)

alkoholizm, hazard, narkomania… a co w przypadku uzależnienia od Internetu czy portali społecznościowych?

 

Poza tym :

Bezczynny tryb życia

To tez ważna przesłanka, jeśli chodzi o orzekanie o winie.

zobaczmy, co stanowi orzecznictwo w tym temacie:

Zachowanie się małżonka, który będąc zdolnym do pracy, bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym, może być uznane za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego;orzeczenie SN z 9.03. 1956 r.

Całkiem trafne, prawda?

No to jeszcze jedno orzeczenie w tym zakresie- także wydane przez Sąd Najwyższy:

Takie zachowanie się małżonka, który będąc zdolny do pracy, bez dostatecznego usprawiedliwienia nie pracuje wcale lub pracuje w stopniu wysoce niedostatecznym, może być uznane za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego, choćby małżonek ten dostarczał dostatecznych środków na utrzymanie rodziny z innych źródeł, np. z uprawiania spekulacji, ze stałych darów rodziny, z nagromadzonych uprzednio dużych zasobów, lub choćby sytuacja materialna rodziny (np. w związku z wysokimi dochodami drugiego małżonka) nie wymagała przyczyniania się tego małżonka do utrzymania rodziny. Takie zachowanie się małżonka będzie z reguły ważnym powodem rozkładu pożycia, o ile drugi małżonek na niewłaściwość tego zachowania zwrócił uwagę i domagał się jego zmiany. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1956 r. sygn.IV CR 36/55

 

Ma to sens, prawda?

Orzecznictwo jest istotne – szczególnie gdy przepisy dotyczące rozwodu są dość skromne; pamiętaj tylko, że każde orzeczenie zapada w tzw. realiach konkretnej sprawy.

Wiadomo: wskazane powyżej przyczyny,to jeszcze nie wszystko.

 

Inne przyczyny, dla których możliwe jest przypisanie małżonkowi winy w rozkładzie pożycia to:

-opuszczenie małżonka

-odmowa współżycia fizycznego

-naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy

a czasem nawet

-zmiana wyznania przez jednego małżonka

 

Wpis i tak już jest nieco dłuższy, niż planowałam, tak więc będzie druga część wpisu – oczywiście także z orzecznictwem.

 

Prawne konsekwencje orzeczenia o winie:

to przede wszystkim różnice jeśli chodzi o możliwość domagania się alimentów od byłego małżonka

Zgodnie z treścią przepisu:

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Zatem:

Czy zawsze warto walczyć o winę?

Ja uważam, że nie zawsze.

postępowanie w przypadku orzekania o winie niestety trwa długo i wiąże się z większymi kosztami.

Oczywiście  to Ty jesteś strona postępowania i decyzja należy do Ciebie.

Każda sytuacja jest inna.

Jednak: jak już się zdecydujesz na tę walkę to pamiętaj: w sądzie liczą się dowody.

musisz wiedzieć, iż w sytuacjach, gdy każde z małżonków chce rozwiązania małżeństwa, ale tylko z winy tej drugiej strony, zdarza się – i to wcale nie rzadko, iż ostatecznie w wyroku sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie z winy obu stron.

Każda sprawa to inna historia. Każde małżeństwo to inna historia.

 

Czy wiesz, iż są kraje gdzie w ogóle przepisy nie przewidują orzekania o winie?

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Zawinione przyczyny rozwodu

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Zawinione przyczyny rozwodu

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się