Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Współwłasność małżeńska a współwłasność ułamkowa

Myślisz, że współwłasność to po prostu współwłasność i już? No to wyjaśnię, iż nie zawsze tak jest. Współwłasność łączna to nie do końca to samo, co współwłasność w częściach ułamkowych.

Pamiętasz, jak pisałam że w dacie ślubu powstaje wspólność ustawowa?

Partnerzy żyjący w związku nieformalnym też mogą być współwłaścicielami nieruchomości, ale to jednak troszkę inna sytuacja.

Nieruchomość zakupiona przez małżonków (a nawet przez jednego z nich) po ślubie stanowi co do zasady majątek wspólny.

Osoby żyjące w nieformalnym związku też mogą wspólnie nabyć nieruchomość – najczęściej wtedy będą współwłaścicielami po 1/2 (czyli każda z osób mieć będzie taki udział w nieruchomości)

I tak – najczęściej nie oznacza, że to jedyna możliwość.

Wspominałam już kiedyś o art. 35 kodeksu rodzinnego, ale przypomnę gdyż kwestia ta jest istotna.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Czyli – jeśli mieszkanie wchodzi w skład waszego wspólnego majątku, to tego “swojego”  udziału nie sprzedasz, ani nie podarujesz innej osobie.

Jak widzisz : różnie to bywa z tą współwłasnością…

Tymczasem w orzecznictwie…

 

Więź łącząca małżonków jest silniejsza w porównaniu z – uregulowaną w prawie rzeczowym – więzią łączącą “ułamkowych” współwłaścicieli rzeczy wspólnej. Uzasadnia to jej niepodzielny charakter. Każdy z małżonków jest mianowicie “niepodzielnie” współuprawniony do całego majątku, a nie tylko do jego ułamkowej części. Powszechnie używany termin “współwłasność” małżeńska jest z reguły nieadekwatny do unormowań kształtujących wspólność łączną. Bardziej odpowiednia w wypadku takiej wspólnoty jest “wspólność łączna”, gdyż mamy tu do czynienia nie ze współwłasnością jednej rzeczy, lecz ze wspólnością masy majątkowej. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. akt : III AUa 931/15)

 

I jeszcze jedno orzeczenie – dość istotne, tak więc wrócę do niego w osobnym wpisie:

Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków.

(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 r., sygn. akt III CZP 16/01)

 

I tak jak niedawno wspominałam:

po rozwodzie można wnosić do sądu rejonowego sprawę o podział wspólnego majątku.

A po rozpadzie związku nieformalnego najprawdopodobniej właściwe będzie złożenie do sądu wniosku o zniesienie współwłasności.

Wiele osób pytało mnie o to, czy można podzielić majątek jeszcze przed rozwodem.

Odpowiedź znajdziesz dokładnie w tym wpisie.

Wrócę też wkrótce do kwestii tego, czy jak już będąc w małżeństwie masz ustrój wspólności ustawowej to czy możesz kupić coś do majątku odrębnego.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Współwłasność małżeńska a współwłasność ułamkowa

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Współwłasność małżeńska a współwłasność ułamkowa

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

1 Comment

  1. ŁośSuperktoś
    4 lutego 2020 @ 20:57

    Mam pytania – co jeśli zamężna babcia chciała by mnie uczynić współwłaścicielem ich mieszkania (współwłaścicielami były by wtedy 3 osoby – dziadek, babcia i ja). Czy jest to w ogóle możliwe? Czy po rozwodzie majątek (w postaci nieruchomości) został by podzielony na 3 osoby?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się