Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Co należy do majątku osobistego?

Generalnie i co do zasady to co nabyte po ślubie stanowić będzie majątek wspólny (oczywiście jeśli małżonkowie jeszcze przed ślubem, albo zaraz po ślubie ustanowili rozdzielność majątkową, to tego majątku wspólnego w ogóle nie będzie – ale to temat na zupełnie inny wpis) Dziś będzie o tym, co należy do majątku osobistego każdego z małżonków.

Nie przepadam za wyliczankami, ale w tym przypadku inaczej się chyba nie da:

 

Zgodnie z art. 33 k. r. i o.   do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1)  przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4)  przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5)  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8 przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Całkiem więc tego sporo…

W praktyce najważniejsze są punkty 1 i 2. – czyli majątek nabyty przed ślubem i  składniki majątku odziedziczone przez jednego z małżonków oraz otrzymane na podstawie umowy darowizny.

Najbardziej chyba problematycznym – zwłaszcza pod względem dowodowym – jest punkt 10. – a więc „przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego”.

Czyli że: żona dziedziczy mieszkanie po babci. A więc to mieszkanie to jej majątek osobisty. Żona sprzedaje to mieszkanie. I za te pieniądze kupuje sobie inne mieszkanie… W takich sytuacjach bardzo ważne są jednak zapisy w akcie notarialnym. Trzeba koniecznie tego dopilnować, bo potem, w razie kłopotów mogą być spore trudności dowodowe.

Podział majątku wspólnego nie obejmuje oczywiście składników wchodzących do majątków osobistych małżonków. (na szczególną uwagę zasługuje punkt 10. cytowanego przepisu, o czym będzie jeszcze mowa)

 

Najważniejsza kwestia w praktyce to to, iż:

„to co odziedziczone” stanowi – co do zasady – majątek osobisty każdego z małżonków. Nie ma też większego znaczenia czy dziedziczenie to miało miejsce na podstawie ustawy czy testamentu.

Inną kwestią są nakłady poniesione z majątku wspólnego na majątek (majątki) osobiste małżonków.

Bo co jeśli mieszkanie odziedziczone przez żonę było w złym stanie i wymagało gruntownego remontu, a remont ten został sfinansowany z majątku wspólnego? Albo nawet remont sfinansował mąż z pieniędzy stanowiących jego majątek osobisty? Albo gdy małżonkowie wspólnie wzięli kredyt na ten remont?

 

No sam widzisz jak różne mogą być sytuacje.

Wiadomo – będę o tym pisać w kolejnych wpisach.

Dziś tylko jedna uwaga: to, że teraz jest dobra relacja między małżonkami – to świetnie. Pamiętaj jednak: gdyby to się zmieniło i doszło do sprawy sądowej- potrzebne będą dowody na potwierdzenie poniesionych nakładów.

O podziale wspólnego majątku będzie jeszcze wiele wpisów – w końcu to blog o małżeńskim prawie majątkowym.

Ale już teraz napiszę, iż:

We wniosku o podział majątku wspólnego należy wskazać, co stanowiło ten majątek wspólny. W przypadku nieruchomości zazwyczaj nie będzie z tym problemu, gdyż okoliczność ta wynika z treści księgi wieczystej, jednak już w przypadku ruchomości może być z tym problem…

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Co należy do majątku osobistego?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Co należy do majątku osobistego?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się