Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Świadek w sprawie cywilnej

Wiesz już, że w sprawie cywilnej przed sądem ważne są dowody. I że w takich sprawach jak sprawy o rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy podział wspólnego majątku często spotyka się dowody z zeznań świadków. Świadek to więc ważna instytucja jeśli chodzi o postępowanie dowodowe.

Pamiętasz, jak odpowiadałam na pytanie czy w sprawie o rozwód bez orzekania o winie muszą być świadkowie?

Ale jak pokazuje doświadczenia zdobyte na salach sądowych w sprawach z orzekaniem o winie już ci świadkowie są. Nie pamiętam sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, w której nie byliby słuchani świadkowie. Oczywiście nie dotyczy to tylko spraw o rozwód, czy spraw z zakresu prawa rodzinnego w ogóle. W sprawach cywilnych np. o zapłatę, zniesienie współwłasności czy zasiedzenie też często są słuchanie świadkowie.

Jeśli chcesz, aby sąd przesłuchał w twojej sprawie świadków, to ty musisz złożyć taki wniosek dowodowy.

Sąd sam z własnej inicjatywy nie będzie tych świadków szukał, ani nawet nie licz na to, że sąd zapyta cię czy może chciałbyś, aby świadkowie byli wzywani na rozprawę.

 

To ty jesteś stroną i to ty masz inicjatywę dowodową

 

Tak to własnie wygląda.

Jeśli więc chcesz, aby określona osoba była przesłuchana w charakterze świadka, to złóż – najlepiej w piśmie procesowym (a w ogóle już najlepiej w pozwie czy w odpowiedzi na pozew) taki wniosek, wskaż dokładne dane tej osoby – w tym jej adres aby sąd mógł tę osobę wezwać na rozprawę.

 

Niezależnie od charakteru sprawy często czytelnicy i klienci zadają mi pytanie, czy świadkiem może być osoba z najbliższej rodziny?

Otóż… może!

To czy jest dobrym pomysłem, aby składać taki wniosek to już inna historia i tu odpowiedź pewnie będzie brzmieć : to zależy.

Ale tak, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo generalnie mogą być słuchani w charakterze świadków.

To sad ocenia przydatność tych zeznań.

Pamiętasz, jak odpowiadałam na pytanie, czy w sprawie o rozwód mogą zeznawać dzieci rozwodzących się rodziców?

Inną kwestią jest ocena tego, czy przesłuchiwanie osób z najbliższej rodziny to dobry pomysł. Ale, tak! Dokładnie tak : każda sprawa jest inna.

 

To teraz kilka pytań dotyczących świadków :

 

A czy świadek może odmówić odpowiedzi na pytanie?

Otóż… może się zdarzyć, że tak

O tym w jakich sytuacjach świadek może to zrobić dowiesz się z treści art. 261 kodeksu postępowania cywilnego:

Art.  261. 

 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.
I tak : świadek w pewnych sytuacjach może odmówić zeznań, ale… jak już zeznaje to musi powiedzieć prawdę. Inaczej naraża się na odpowiedzialność karną.
Jeśli to ty masz być tym świadkiem:
Spokojnie, sąd na pewno cię pouczy o obowiązku mówienia prawdy.
A wiesz, jak brzmi treść przysięgi, którą składa świadek na rozprawie?
I od czego zależy kolejność przesłuchiwania świadków?
I co grozi świadkowi, który pomimo odebrania wezwania na rozprawę nie stawi się w sądzie?
No i jakie są kary za złożenie fałszywych zeznań przed sądem?
I czy świadek może zostać ponownie przesłuchany przez sąd w tej samej sprawie?
No i co w sytuacji jak świadek nie mówi po polsku?
Widzisz, jakie to skomplikowane i ile wątpliwości budzi ten temat?
Nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania?
To w takim razie czekaj na drugą część wpisu dotyczącą świadków w sprawach cywilnych.
Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Świadek w sprawie cywilnej

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Świadek w sprawie cywilnej

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się