Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Pozew o alimenty. Do jakiego sądu należy go złożyć?

Jeśli są małoletnie dzieci, to w wyroku rozwodowym sąd będzie orzekał także o władzy rodzicielskiej i kontaktach z tymi dziećmi (tzn. jak będą wyglądać kontakty dziecka z tym z rodziców, z którym już nie będzie mieszkać na stale) oraz właśnie o alimentach na dzieci.

Czy wiesz, do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty?

Gdy alimenty są częścią wyroku rozwodowego, to oczywiście orzeka Sąd Okręgowy – ten który formalnie rozwiązuje małżeństwo stron.

Ale… który sąd będzie orzekał w sytuacji np. gdy:

– strony nie były małżeństwem i matka dziecka wnosi o zasądzenie alimentów od jego ojca

– matka dziecka chce wnieść o podwyższenie zasądzonych alimentów w wyroku rozwodowym

– była żona chce wnieść pozew o alimenty na swoją rzecz, a nie na dziecko

 

Może pomyślisz o ogólnej właściwości – tzn. według miejsca zamieszkania pozwanego.

I tak, masz sporo racji, ale…

Jest w procedurze cywilnej coś takiego jak “właściwość przemienna

I właśnie w sprawie o alimenty będzie mieć zastosowanie.

Zobacz, co stanowi art. 32 k.p.c. :

 

powództwo o roszczenie alimentacyjne (oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia) wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Jeśli więc kiedyś mieszkaliście wspólnie np. w Krakowie, a po rozstaniu były współmałżonek/ partner przeprowadził się do Gdańska, to spokojnie – nie oznacza to jeszcze, że w sytuacji gdy będziesz zmuszona wnosić do sądu pozew o alimenty konieczne będzie przemierzanie setek kilometrów, aby dojeżdżać na rozprawy.

I jeszcze jedno: o rozwodzie orzeka sąd okręgowy, a sprawy o alimenty rozpatrują sądy rejonowe.

Oczywiście w pierwszej instancji, od wyroku sądu rejonowego możesz złożyć apelację.

 

Tu mała uwaga na marginesie:

 

jeśli strony są zgodne sąd może odstąpić od tego orzekania o kontaktach z dzieckiem.

Często tak się dzieje, gdy dziecko jest już “duże” – np. na 15 czy 16 lat, albo w sytuacji gdy rodzic mieszka poza granicami Polski i precyzyjne określenie kontaktów byłoby bardzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe.

I jeszcze jedna uwaga:

tak, czasami się zdarza, że dziecko zostaje z ojcem, a to matka jest zobowiązana do płacenia alimentów, ale są to sytuacje statystycznie rzadziej spotykane.

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

2 thoughts on “Pozew o alimenty. Do jakiego sądu należy go złożyć?

  1. Marta

    Chyba nawet juz nie tylko się tak dzieje w sytuacjach gdy dzieci są duże. Z tego co zaobserwowałam coraz więcej rodziców po rozstaniu zachowuje klasę i nie toczy wojen z partnerem

  2. Michał

    Bardzo przydatny artykuł. Podoba mi się także zaznaczenie ważnego aspektu, który jest w ostatnim zdaniu. Dość popularne jest przeświadczenie,że dziecko będzie wyłącznie z matką a ojciec powinien wypłacać alimenty. Kiedy oczekuje się ich od matki często spotyka się to ze społeczną dezaprobatą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *