Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Jak się rozwieść z cudzoziemcem?

Małżeństwo z obcokrajowcem nie jest w dzisiejszych czasach niczym nadzwyczajnym. Wiele osób wyjeżdża do pracy w innych krajach i tam też układa sobie życie osobiste. Albo przeciwnie, tu w Polsce układa sobie życie z obywatelem innego kraju. Niestety. Bywa iż coś może pójść nie tak i małżeństwo się rozpada. Czy wiesz jak się rozwieść z cudzoziemcem i czy taka sprawa będzie możliwa przed sądem w Polsce?

Różne są historie: czasem ktoś wyjeżdża do pracy w innym kraju i tam poznaje swoją drugą połówkę. Zdarza się, iż to obcokrajowiec przyjeżdża do Polski, aby podjąć tu pracę.

Niestety – tak jak w sytuacjach gdy oboje małżonkowie są Polakami,tak i w sytuacjach gdy małżonkowie  pochodzą z różnych krajów, coś może pójść nie tak.

Niestety, są sytuacje gdy takiego związku już nie da się uratować.

Pamiętasz, jak pisałam który sąd w Polsce jest właściwy w sprawach o rozwód?

Ale wracając do tematu rozwodu z cudzoziemcem.

Doprecyzujmy: cudzoziemiec czyli osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa

(nie mówimy tu o sytuacji, kiedy dana osoba ma obywatelstwo innych jeszcze państw- oprócz obywatelstwa polskiego)

 

Jak się rozwieść z cudzoziemcem?

 

Przede wszystkim zacznijmy od tego, czy w ogóle sąd w Polsce będzie właściwy, aby orzekać w danej sprawie. Niestety nie zawsze tak będzie – i wtedy już raczej nie będę w stanie pomóc. Ale… może też zdarzyć się tak, iż sądy w dwóch różnych krajach będą mieć jurysdykcję. Jeśli jest możliwość, aby sprawa była rozpatrywana przed sądem polskim to bardzo prawdopodobne, że będę mogła pomóc w napisaniu pozwu i reprezentowaniu w postępowaniu przed sądem.

Wspominałam już kiedyś, iż oprócz ustaw (w tym i kodeksów) są jeszcze rozporządzenia unijne. I mają one bezpośrednie zastosowanie w porządku prawnym.

Jest też rozporządzenie, które dotyczy właśnie prawa rodzinnego.

Zgodnie z przepisem rozporządzenia:

 

W sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, właściwe są sądy Państwa Członkowskiego:
a) na którego terytorium:
— małżonkowie zwykle zamieszkują, lub
— małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub
— pozwany zwykle zamieszkuje, lub
— w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
— składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
lub
— składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam „miejsce stałego zamieszkania”;

b) którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium mają „miejsce stałego zamieszkania”.

Oczywiście – nie zawsze przepisy unijne będą mogły mieć zastosowanie.

Spokojnie, zawsze są jakieś właściwe przepisy.

Chcesz wiedzieć, co stanowi w tej kwestii kodeks postępowania cywilnego?

(a – pełny tekst rozporządzenia w języku polskim znajdziesz tu)

Otóż, zgodnie z przepisami k.p.c. :

Art.  11031 [Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich]

Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1)oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2)małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3)małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4)oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

(tak, w konkretnych sytuacjach w grę mogą wchodzić jeszcze inne przepisy, ale to temat na inny wpis)

Tak,może być trudniej – choćby z uwagi na konieczność doręczeń pism procesowych .

W wielu przypadkach rozwód z cudzoziemcem będzie możliwy przed polskim sądem.

A co, jak małżonek nie mówi wystarczająco dobrze po polsku?

W każdej sytuacji też możliwe jest jakieś rozwiązanie – tu akurat w postaci tłumacza.

I tak- różne są sytuacje. I różne są przepisy prawa materialnego w poszczególnych państwach członkowskich.

Przypomnę jeszcze tylko: jeśli oboje macie polskie obywatelstwo, rozwód w Polsce będzie mozliwy nawet jeśli oboje mieszkacie w innym kraju.

A wiesz co to “forum shopping”?

Jeśli nie, to zaglądaj na blog. Planuję więcej artykułów dotyczących spraw z tzw. elementem transgranicznym.

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Jak się rozwieść z cudzoziemcem?

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Jak się rozwieść z cudzoziemcem?

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się