Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Czy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie potrzebni są świadkowie?

W sprawach sądowych – w tym też rodzinnych, ważną kwestią jest postępowanie dowodowe.

W sytuacji gdy ma być to rozwód bez orzekania o winie i warunki rozstania małżonków są uzgodnione – świadkowie raczej nie będą potrzebni.

Inaczej jest, gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy choć jeden z małżonków domaga się  orzeczenia winy drugiej strony.

Pamiętaj – to Ty jako strona w sprawie sądowej musisz wykazać się inicjatywą dowodową.

Jeśli chcesz, aby sąd przesłuchał jakiegoś świadka – złóż taki wniosek dowodowy, podaj dane świadka, adres – tak aby sąd mógł go wezwać na rozprawę oraz napisz krótko na jaką okoliczność świadek ten ma zeznawać (może np. był świadkiem przemocowych zachowań, których dopuścił się małżonek?)

 

Dobrze, to przejdźmy teraz do tytułowego pytania:

Czy trzeba w ogóle wnioskować tych świadków?

 

W sumie to chyba nie jest najlepiej zadane pytanie;)

Nie ma obowiązku składania wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków.

Jednakże: w sprawach sądowych, w tym i sprawach rozwodowych swoje twierdzenia trzeba udowodnić.

Tak więc: przy rozwodzie z orzekaniem o winie potrzebne są dowody, nie zawsze jednak muszą to być świadkowie (bo co w sytuacji gdy… po prostu nie ma takich świadków?)

Może być też tak, iż problemem nie jest orzekanie o winie, ale o kwestiach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci.

 

Ilu tych świadków powinno być?

Przepisy tego nie określają – i wierz mi – trudno  byłoby sobie wyobrazić taki przepis.

Niektórzy uważają, iż dobrze jest “mieć” bardzo wielu świadków.

No cóż, ja uważam inaczej.  Świadków wcale nie musi być wielu. Powoływanie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu świadków tylko po to, aby ich powołać to moim zdaniem zły pomysł.

Naprawdę – lepiej jest powołać tych świadków kilku, ale takich, którzy faktycznie mają konkretna wiedzę o Twojej sytuacji.

 

Dowód z zeznań świadków – najczęstsze wątpliwości

 

Kiedy powinno się zawnioskować dowód z zeznań świadków?

Możliwie na jak najwcześniejszym etapie postępowania.

Już w pozwie wnosisz o rozwód z orzekaniem o winie? Wskaż świadków, których powinien przesłuchać sąd.

Dostałeś pozew o rozwód, z którego treści wynika, iż małżonek będzie domagał się Twojej winy.

Trzeba przemyśleć, jakie dowody zawnioskujesz. Dobrze jest,  aby dowody te – w tym tez świadków wskazać w odpowiedzi na pozew.

Jeśli wnosisz o rozwód bez orzekania o winie – nie ma potrzeby aby na tym etapie wnioskować świadków, którzy mają wiedzę o Waszym wspólnym pożyciu. W sytuacji gdyby małżonek jednak chciał rozwodu z Twojej winy – będzie czas, aby tych świadków zawnioskować.

 

Czy sąd uwierzy świadkom, skoro to osoby z najbliższej rodziny?

No cóż, to dość trudne pytanie:)

Świadek powinien powiedzieć w sądzie prawdę. Ocena zeznań świadka należy do sądu.

Sąd ocenia cały materiał dowodowy i po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego wydaje wyrok.

W sprawach rozwodowych bardzo często świadkami są osoby z bliskiej rodziny.

Stąd też częste pytania o to, czy sąd uwierzy zeznającej w charakterze świadka mamie czy siostrze.

Tego nie wiem. Nie ma jednak przeszkód, aby osoby z najbliższej rodziny mogły zeznawać w charakterze świadków.

Jak wspomniałam, to do sądu należy ocena zeznań świadków.

 

Czy świadek może odmówić składania zeznań?

W pewnych sytuacjach to możliwe.

Przepis k.p.c. stanowi dokładnie tak:

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

 

Czasami jest też możliwe, aby świadek odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie.

i znowu sprawdzamy, co stanowi przepis:

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

 

Co gdy świadek nie może stawić się na rozprawie?

Jeśli świadek dostał wezwanie na rozprawę, powinien w wyznaczonym dniu stawić się w sądzie.

Wiadomo, są jednak różne sytuacje.

Aby uniknąć nałożenia przez sąd kary, świadek powinien w takiej sytuacji swoją nieobecność usprawiedliwić.

Obecnie coraz częściej już “spotykane” są rozprawy online.

Może byłaby możliwość wyznaczenia przez sąd videokonferencji?

Jeśli świadek mieszka w innej miejscowości, odległej od siedziby sądu- przepisy procedury cywilnej przewidują przesłuchanie świadka w drodze tzw. pomocy prawnej.

Tak jednak już temat na osobny wpis.

 

Tak więc reasumując:

jeśli zamierzasz walczyć w sądzie o winę małżonka – musisz swoje twierdzenia udowodnić.

Także jeśli sporne są kwestie dotyczące dziecka – potrzebne będą dowody.

W sprawach rozwodowych i w ogóle rodzinnych często wnioskowany jest dowód z zeznań świadków.

Nie ma przepisu, który nakazywałby przeprowadzenie akurat takiego dowodu i  który wskazywałby na liczbę takich świadków.

Oprócz świadków są też inne dowody – chociażby zdjęcia, wydruki wiadomości mailowej, opinia biegłego psychologa…

Ważne jest jednak to, iż to Ty jako strona w postępowaniu sądowym powinieneś zadbać o to,  aby dowody zawnioskować – sąd tego za Ciebie raczej nie zrobi.

Każda sprawa jest inna, zawsze warto zastanowić się czemu mają służyć konkretne dowody.

 

No i zrobił się z tego całkiem okazały wpis o świadkach.

Chcesz podzielić się swoim doświadczeniem? Zrób to w komentarzach.

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Napisz do mnie wiadomość.

 

foto: <a href=”https://pl.freepik.com Obraz autorstwa wirestock</a> na Freepik

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

kasia-skowronska-o-mnie

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

O-mnie2

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się