Close

Ogłoszenie wyroku – i co dalej?

Postępowanie w sprawie o rozwód dobiega wreszcie końca… Sąd po przesłuchaniu świadków i stron wydaje wyrok. Czy oznacza to iż strony z chwilą ogłoszenia wyroku przestają być już małżeństwem? Otóż jeszcze nie. Samo ogłoszenie wyroku Sądu I instancji nie powoduje jeszcze końca formalnego związku. Aby być ponownie oficjalnie stanu wolnego, wyrok Sądu I instancji musi się jeszcze uprawomocnić. A kiedy to nastąpi?

To zależy od tego, czy strony zgadzają się z ogłoszonym wyrokiem.

Jeśli obie strony zgadzają się z wyrokiem i żadna z nich nie zażąda pisemnego uzasadnienia wyroku, ani też nie wniesie apelacji, wyrok ten uprawomocni się po upływie 21 dni od jego ogłoszenia. Jeśli zaś choć jedna strona nie będzie zadowolona z wyroku i zdecyduje się go zaskarżyć,  na uprawomocnienie się wyroku trzeba będzie jeszcze chwilkę  (w praktyce kilka miesięcy) poczekać. Uwaga: w okresie po ogłoszeniu wyroku przez sąd I instancji, a przed uprawomocnieniem się wyroku, żadna ze stron nie może zawrzeć nowego małżeństwa.

W przypadku wniesienia apelacji sprawą zajmie się sąd II instancji, czyli w sprawie o rozwód Sąd Apelacyjny. Aby zaś wnieść apelację, należy najpierw – w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku przez Sąd Okręgowy –  wystąpić o jego pisemne uzasadnienie.Po otrzymaniu z sądu uzasadnienia wyroku niezadowolona z niego strona ma 2 tygodnie, aby wnieść apelację. (sama apelacja będzie przedmiotem jeszcze wielu wpisów).

(Uwaga: terminu 14 dni na wniesienie apelacji  nie możesz w żadnym razie przekroczyć.)

Jeśli apelacja wniesiona zostanie w terminie i prawidłowo opłacona, sąd II instancji wyznaczy termin rozprawy. Dopiero po wydaniu orzeczenia przez Sąd Apelacyjny strony będą „oficjalnie” formalnie i prawomocnie  rozwiedzione. No, chyba, że sąd II instancji przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji… (ale o tym w jednym z kolejnych wpisów).

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl
+48 601 160 246

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

One thought on “Ogłoszenie wyroku – i co dalej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *