Skip to content
Przejdź na blog
Menu

Odpowiedzialność podatkowa po rozwodzie

Rozwód nie rozwiązuje wszystkich problemów. Co więcej – niektóre problemy pojawiają się dopiero po rozwodzie.

Zapytasz o co może chodzić, skoro zapadł już wyrok w sprawie o rozwód?

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania z okresu trwania małżeństwa może być tu jednym z przykładów.

Jeśli myślisz, iż po rozwodzie nic już Cię z byłym małżonkiem nie będzie łączyć (wiadomo, oprócz dziecka) to…

Niestety, ale może okazać się, iż będzie zupełnie inaczej.

Przypomnę tylko – wspólność ustawowa powstaje w dacie zawarcia związku małżeńskiego.

 

O odpowiedzialności podatkowej małżonka coś już niedawno wspominałam.

Po tym artykule pojawiło się sporo pytań.

Większość z nich dotyczyła odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe po rozwodzie.

A skoro tak, to odpowiadam.

 

Zgodnie z treścią przepisu:

 

Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

 

To artykuł 110 ordynacji podatkowej.

Może numer artykułu nie jest dla Ciebie najważniejszą kwestią. Jeśli jednak kiedyś pojawi się potrzeba, aby zajrzeć do artykułu, to będziesz wiedział.

To dość złożony artykuł –

Dalsze paragrafy tego przepisu stanowią, że:

Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, nie obejmuje:

– niepobranych należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1;
odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

oraz:

Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

 

Odpowiedzialność podatkowa po rozwodzie w orzecznictwie

 

W kwestiach tych orzekały Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

Orzeczeń jest wiele, pamiętaj też iż orzeczenia zapadają w konkretnym stanie faktycznym.

 

Najpierw więc wyrok NSA:

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka i byłego małżonka jest odpowiedzialnością solidarną, ograniczoną do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Powyższe ograniczenie winno być brane pod uwagę również w ewentualnych innych postępowaniach orzekających o solidarnej odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka i byłego małżonka.

 

To teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny :

 

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka ma charakter osobisty i dotyczy całego jego majątku. Jednakże ustawodawca zastrzegł, iż kwota, do której rozwiedziony małżonek ponosi odpowiedzialność jako osoba trzecia, ograniczona jest do przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

 

To zdanie wymaga podkreślenia:

 

Solidarna odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka dotyczy zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej.

 

 

I … znowu NSA :

 

To umowa o podział majątku wspólnego zawarta między małżonkami (byłymi małżonkami) albo orzeczenie sądu mają zasadnicze znaczenie dla ustalenia składników majątku wspólnego i jego wartości.

Nie wyklucza to jednak potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie przez organy podatkowe orzekające o odpowiedzialności podatkowej byłego małżonka na podstawie art. 110 o.p., jeśli skład i wartość majątku wspólnego z daty powstania zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej jest inny aniżeli w dacie umowy o podział majątku wspólnego lub orzeczenia sądu w tym przedmiocie.

I dalej, bo to dość długie orzeczenie:

Potrzeba przeprowadzenia takiego postępowania musi być oceniana na tle konkretnego stanu faktycznego uwzględniającego zarówno skład majątku wspólnego jak i upływ czasu między datą powstałych zobowiązań a datą ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

 

Brzmi dość skomplikowanie, prawda?

 

Mówiłam już, iż każda sprawa jest inna, a w postępowaniach  przed sądami liczą się dowody?

(to chyba mówiłam)

 

Podobał Ci się tekst? Będę wdzięczna, jak się nim podzielisz.

o mnie

Odpowiedzialność podatkowa po rozwodzie

Nazywam się Katarzyna Skowrońska. Jestem adwokatem. W swojej praktyce zajmuję się prawem cywilnym i rodzinnym. Pomagam rozwiązywać problemy i doradzam, jak problemów unikać. Wiem, że każda sprawa jest inna – i każdą sprawę traktuję indywidualnie. Oprócz pozwów i apelacji piszę też artykuły, które publikuję na tym blogu. Mam nadzieję, że wyjaśnią wiele Twoich wątpliwości.

skonsultuj swoją sprawę

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21, Wrocław.

zacznij tu

pobierz e-booka

szukaj

archiwum

Archiwa

Odpowiedzialność podatkowa po rozwodzie

Katarzyna Skowrońska

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skontaktuj się