Kancelaria – mając na względzie umożliwienie uzyskania porady  prawnej bez konieczności osobistego stawiennictwa w Kancelarii – świadczy także usługi w drodze elektronicznej.

Kontakt z Kancelarią odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej : katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy:

  • wysłać do Kancelarii wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z dokładnym opisem stanu faktycznego;
  • oczekiwać na zwrotną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie odebrania pytania przez Kancelarię Adwokacką  
  • jeżeli warunki udzielenia pomocy prawnej zostaną zaakceptowane, należy dokonać wpłaty na konto:

Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Skowrońska
ul. Skwierzyńska 21/6, 53- 521 Wrocław

45 1020 5242 0000 2302 0248 3386

Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyny Skowrońskiej zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, służące zachowaniu poufności przekazywanych informacji.

Ponadto  wszelkie informacje przekazywane drogą elektroniczną objęte są tajemnicą adwokacką.

Jeśli przedstawiony problem prawny okaże się być skomplikowany pod względem faktycznym lub prawnym, lub też w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi będzie wymagało analizy dokumentów, Kancelaria Adwokacka zastrzega sobie możliwość zaproponowania udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim.

§ paragraph zeichen