Close

Zmiana stanowiska w trakcie postępowania o rozwód

Jak już była o tym wielokrotnie mowa w poprzednich wpisach, sąd w wyroku rozwodowym orzeka, który z małżonków ponosi winę za „trwały i zupełny rozkład pożycia”. (tylko jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu „bez winy” sąd nie będzie rozstrzygał w tej kwestii). Postępowanie sądowe trwa jednak nieraz całymi miesiącami, a podczas przesłuchania kolejnych świadków wychodzą na jaw nowe okoliczności.

Zdarza się, iż  np. mąż domaga się w pozwie rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, a następnie otrzymuje odpowiedź na pozew, z której wynika, iż strona pozwana – czyli żona chce rozwodu z winy męża. W takiej sytuacji sąd nie będzie mógł już orzec o rozwodzie „bez  winy” i  mąż będzie musiał zmienić swoje stanowisko w tej kwestii.

Dlatego też stanowisko wskazane w pozwie nie jest wiążące „raz na zawsze”.

Jeśli nawet powód wnosił o „rozwód bez winy”,  w trakcie postępowania będzie mógł (a niekiedy nawet musiał- jak właśnie w opisanej powyżej sytuacji) zmienić stanowisko.

Oczywiście zmieniając stanowisko z żądania np. rozwodu „bez winy” na rozwód „z wyłącznej winy” drugiego małżonka pomyśleć trzeba o dowodach mających przekonać sąd, iż to właśnie ten drugi małżonek ponosi winę za rozkład pożycia…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *