Close

Władza rodzicielska po nowemu czyli będą zmiany w przepisach…

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi, jeśli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne (małoletnie) dzieci.

Tak było dotychczas i tak raczej już będzie.

Ale…

dotychczas – w sytuacji gdy rodzice nie doszli do porozumienia co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i nie przedstawili tego porozumienia sądowi,  sąd „z automatu” ograniczał władzę rodzicielską jednemu z rodziców (tak, najczęściej ojcu). Tak sformułowane były przepisy. Właściwie jeszcze na „dzień dzisiejszy” są, ale…

Niedługo jednak może już być – i prawdopodobnie będzie  zupełnie inaczej.

Tak, mam nadzieję, że będzie lepiej 🙂

Wszystko za sprawą ustawy z dnia 25.06.2015r. – o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (oraz kodeks postępowania cywilnego)

Zmienić się ma brzmienie art. 58 (oraz art. 107) kodeksu rodzinnego.

Dzisiaj art. 58 par. 1a stanowi, iż : „sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka”. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeśli przedstawili porozumienie, o którym mowa w par. 1 i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka”.

A w nowej wersji:

„W braku porozumienia, o którym mowa w par. 1, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”.

Widzisz różnice??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *