Close

Władza rodzicielska. Kontakty z dzieckiem. Alimenty na dziecko.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Ustalenie lub zmiana kontaktów z dzieckiem. Zasądzenie alimentów na dziecko, ewentualnie podwyższenie wysokości alimentów zasądzonych wcześniejszym wyrokiem sądu.  Czyli trzy różne sprawy (mimo, iż dziecko tylko jedno).

Co prawda przy rozwodzie sąd „kompleksowo” orzeka zarówno o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem po rozwodzie, jak też orzeka w kwestii alimentów na wspólne dzieci rozwodzących się małżonków…

ale, jak już pisałam, to że sąd przy okazji rozwodu orzekł kontakty z dzieckiem w takiej czy innej formie, czy też alimenty w takiej wysokości, nie oznacza to wcale, iż tak będzie zawsze tj. do czasu gdy dzieci dorosną, czyli staną się pełnoletnie. Można w przyszłości – już po rozwodzie – wystąpić, tym razem do sądu rejonowego, z wnioskiem np. o pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców, zmianę orzeczonych kontaktów czy też podwyższenie alimentów.

Tyle, że wtedy już sąd nie rozstrzygnie o tym wszystkim w ramach jednej sprawy.

Konieczne będą dwie sprawy, a może nawet i trzy.

Nawet co do władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem sąd będzie orzekał w ramach dwóch różnych spraw.

Na każdej z nich inny będzie też skład sądu.

Sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpatruje sąd w składzie trzyosobowym. To znaczy jeden sędzia i dwóch ławników. Taki skład sądu musi być, aby orzeczenie było ważne.   Z kolei w sprawie o kontakty z dzieckiem sąd orzeka jednoosobowo.

I niestety : ani rozpatrując kwestię ograniczenia czy też pozbawienia władzy rodzicielskiej, ani też orzekając o kontaktach z dzieckiem sąd nie może jednocześnie orzec o wysokości alimentów.

Bo z kolei sprawy o alimenty rozpatruje sąd w postępowaniu procesowym, w przeciwieństwie do spraw o władzę rodzicielską i o kontakty z dzieckiem… No i w sprawie o alimenty trzeba wykazać nieco inne okoliczności .

Niestety. Jeśli rodzice po rozwodzie  nie są w stanie porozumieć się we wszystkich kwestiach związanych z dzieckiem, może czekać ich całkiem sporo wizyt w sądzie.

Problem jest też, jeśli rodzice dziecka małżeństwem nigdy nie byli. Wtedy, siłą rzeczy,  sąd nie orzeka o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem i alimentach „przy okazji” rozwodu.

Zakładając więc, iż ojciec dziecko uznał (ojcostwo zostało ustalone w wyniku postępowania sądowego), a rodzice nie są w stanie się porozumieć,  prawdopodobnie czekać ich będzie kilka postępowań.

Nie ma możliwości, aby sąd rejonowy wydał jedno kompleksowe orzeczenie dotyczące wszystkich tych kwestii.

Z drugiej jednak strony, o czym będzie wkrótce osobny wpis, nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznego pozbawienia tego rodzica kontaktów z dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *