Close

Rozwód a dziecko – władza rodzicielska dla obojga rodziców

Czy sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom?

To kolejne z często zadawanych pytań. Jak już była o tym mowa, sąd w wyroku rozwodowym musi orzec w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron.

W praktyce najczęściej władza rodzicielska powierzona zostaje jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej  drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień.

Często jednak w praktyce spotykam się z pytaniem, czy włada rodzicielska może być „zostawiona” obojgu rodzicom.

W obecnym stanie prawnym tak – możliwość taka została  wprost wskazana  w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie  –  i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Porozumienie takie podlega jednak ocenie sądu.

W praktyce jednak sąd, widząc dobrą wolę rodziców co do współpracy przy wychowaniu dzieci akceptuje ustalenia rozwodzących się  rodziców.
Szczególnie w sytuacji jeśli więc małżonkowie rozwodzą się bez orzekania o winie warto pomyśleć o takim rozwiązaniu.

Powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom może być też dobrym rozwiązaniem gdy dzieci są  już  troszkę starsze i tym samym bardziej samodzielne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *