Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Rozdzielność z wyrównaniem dorobków

 

 

Z datą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności ustawowej.

Małżonkowie mogą jednak zdecydować inaczej i zawrzeć umowę – w formie aktu notarialnego dotyczącą ustroju majątkowego, który będzie obowiązywał w ich małżeństwie.

Ale „zwykła” rozdzielność majątkowa to nie jedyne, co można zrobić.

Rozdzielność z wyrównaniem dorobków

Nie od zawsze taki ustrój majątkowy istniał w kodeksie.

Obecny kodeks rodzinny obowiązuje od 1965 roku.

A rozdzielność z wyrównaniem dorobków pojawiła się w kodeksie dopiero kilkanaście lat temu.

No dobrze, sprawdźmy najpierw co to jest ten „dorobek”.

Zgodnie z treścią przepisu:

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.

O obliczaniu dorobków będzie osobny wpis.

Pamiętaj jednak, że wspólność ustawowa i „zwykła” rozdzielność to jeszcze nie wszystko.

Zgodnie z treścią przepisu:

Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.
W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.

Z wyrównaniem dorobków, ale jednak rozdzielność – ze wszystkimi konsekwencjami rozdzielności.

Każdy ustrój majątkowy ma swoje wady i zalety.

 

Różne są sytuacje – inaczej będzie np. w sytuacji gdy oboje małżonkowie prowadzą swoje firmy, inaczej gdy tylko jedno z małżonków pracuje zawodowo…

Przed podjęciem decyzji dotyczącej ustroju majątkowego warto dobrze się zastanowić, rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”.

Jeśli jednak jedno z małżonków prowadzi swoją działalność, zaś drugie (ok – najczęściej to żona) „siedzi” w domu i zajmuje się dziećmi, to taka właśnie rozdzielność z wyrównaniem dorobków może okazać się dobrym pomysłem.

 

Pamiętasz jak pisałam o tym, czy możliwy jest podział majątku jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj : zawsze możesz do mnie napisać.
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *