Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Pozew o alimenty. Do jakiego sądu należy go złożyć?

Jeśli są małoletnie dzieci, to w wyroku rozwodowym sąd będzie orzekał także o władzy rodzicielskiej i kontaktach z tymi dziećmi (tzn. jak będą wyglądać kontakty dziecka z tym z rodziców, z którym już nie będzie mieszkać na stale) oraz właśnie o alimentach na dzieci. Czy wiesz, do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty?

Gdy alimenty są częścią wyroku rozwodowego, to oczywiście orzeka Sąd Okręgowy – ten który formalnie rozwiązuje małżeństwo stron.

Ale… który sąd będzie orzekał w sytuacji np. gdy:

– strony nie były małżeństwem i matka dziecka wnosi o zasądzenie alimentów od jego ojca

– matka dziecka chce wnieść o podwyższenie zasądzonych alimentów w wyroku rozwodowym

– była żona chce wnieść pozew o alimenty na swoją rzecz, a nie na dziecko

 

Może pomyślisz o ogólnej właściwości – tzn. według miejsca zamieszkania pozwanego.

I tak, masz sporo racji, ale…

Jest w procedurze cywilnej coś takiego jak „właściwość przemienna

I właśnie w sprawie o alimenty będzie mieć zastosowanie.

Zobacz, co stanowi art. 32 k.p.c. :

powództwo o roszczenie alimentacyjne (oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia) wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Jeśli więc kiedyś mieszkaliście wspólnie np. w Krakowie, a po rozstaniu były współmałżonek/ partner przeprowadził się do Gdańska, to spokojnie – nie oznacza to jeszcze, że w sytuacji gdy będziesz zmuszona wnosić do sądu pozew o alimenty konieczne będzie przemierzanie setek kilometrów, aby dojeżdżać na rozprawy.

I jeszcze jedno: o rozwodzie orzeka sąd okręgowy, a sprawy o alimenty rozpatrują sądy rejonowe.

Oczywiście w pierwszej instancji, od wyroku sądu rejonowego możesz złożyć apelację.

 

Tu mała uwaga na marginesie:

jeśli strony są zgodne sąd może odstąpić od tego orzekania o kontaktach z dzieckiem.

Często tak się dzieje, gdy dziecko jest już „duże” – np. na 15 czy 16 lat, albo w sytuacji gdy rodzic mieszka poza granicami Polski i precyzyjne określenie kontaktów byłoby bardzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe.

I jeszcze jedna uwaga:

tak, czasami się zdarza, że dziecko zostaje z ojcem, a to matka jest zobowiązana do płacenia alimentów, ale są to sytuacje statystycznie rzadziej spotykane.

2 thoughts on “Pozew o alimenty. Do jakiego sądu należy go złożyć?

  1. Marta

    Chyba nawet juz nie tylko się tak dzieje w sytuacjach gdy dzieci są duże. Z tego co zaobserwowałam coraz więcej rodziców po rozstaniu zachowuje klasę i nie toczy wojen z partnerem

  2. Michał

    Bardzo przydatny artykuł. Podoba mi się także zaznaczenie ważnego aspektu, który jest w ostatnim zdaniu. Dość popularne jest przeświadczenie,że dziecko będzie wyłącznie z matką a ojciec powinien wypłacać alimenty. Kiedy oczekuje się ich od matki często spotyka się to ze społeczną dezaprobatą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *