Close

Orzekanie o winie a władza rodzicielska

Początek czerwca to dzień dziecka. Więc będzie dziś o orzekaniu o winie w sprawach o rozwód w kontekście przyznania władzy rodzicielskiej.W sprawie o rozwód sąd orzeka o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa (sąd nie orzeka o winie tylko w sytuacji, gdy oboje małżonkowie zgodnie o to wnoszą).

W sprawie o rozwód sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej – gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Sąd może więc np. jednemu z rodziców pozostawić „pełną” władzę rodzicielską, podczas gdy drugi z rodziców na mocy wyroku rozwodowego będzie mieć tę władzę ograniczoną – np. tylko co do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Ale to oczywiście tylko jedna z możliwości.

Czy jednak jest jakaś zależność między orzekaniem o winie a przyznaniem władzy rodzicielskiej?

Otóż co do zasady takiej prostej zależności nie ma.

Nie jest więc tak, iż orzeczenie rozwodu z winy np. męża automatycznie będzie decydować o pozbawieniu  tej władzy rodzicielskiej.

Sąd może orzec rozwód z winy jednej ze stron z uwagi np. na zdradę, której dopuścił się ten małżonek wobec drugiego. Ale nie oznacza to, iż ten „winny” małżonek przez to, że uznany został winnym rozpadu małżeństwa musi być pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Fakt np. zdrady małżeńskiej nie oznacza, iż małżonek, który zdradził przestaje być (dobrym) rodzicem.Nawet jeśli sąd ograniczy władzę rodzicielską wobec jednego z rodziców, to jeszcze nie znaczy iż „winny” małżonek zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej, czy tym bardziej straci kontakt z dzieckiem.

Musisz też pamiętać, iż władza rodzicielska to jedno, a kontakty z dzieckiem to drugie.(napiszę o tym szerzej w kolejnym wpisie)  

Oczywiście może zdarzyć się tak, iż sąd orzekł rozwód z winy jednego z małżonków np. ze względu na okoliczność, iż stosował on przemoc psychiczną i fizyczną wobec rodziny- a więc także wobec dzieci.Wtedy sąd może pozbawić takiego rodzica władzy rodzicielskiej.

Nic tu jednak nie dzieje się z „automatu”. Wszystkie okoliczności bada sąd w trakcie postępowania.

One thought on “Orzekanie o winie a władza rodzicielska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *