Close

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym

O tym, że wyrok rozwodowy to nie tylko samo rozwiązanie małżeństwa, już mówiłam.

W wyroku takim sąd orzeka także o wielu innych kwestiach – w szczególności jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach z tymi dziećmi (jak będą wyglądały kontakty dziecka z tym z rodziców, z którym nie będzie już mieszkać na stałe)

Życie pisze różne scenariusze i obecnie naprawdę często się zdarza, iż małżonkowie wychowują nie tylko wspólne dzieci, ale także dzieci jej czy jego z poprzednich małżeństw czy związków.

I te dzieci są z mężem swojej matki czy z żoną ojca bardzo związane, bo to właśnie te osoby zastępują biologicznego rodzica i aktywnie uczestniczą w ich wychowaniu.

Oczywiście pozostaje też kwestia więzi między rodzeństwem – przecież te „wspólne dzieci małżonków” i dzieci i ich wcześniejszych związków wychowują się razem i często traktują się jak rodzeństwo.

Bywa też i tak, iż małżonkowie własnych dzieci nie mają, a właśnie wychowują wspólnie  tylko te dzieci z wcześniejszych związków. I między dzieckiem, a „współmałżonkiem rodzica” powstaje czasem naprawdę silna więź…

No ale czasem niestety tak się staje, iż owi małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie.

Jeśli są w dobrych relacjach (tak, czasem się to zdarza) to jeszcze „jakoś to sobie ułożą”, ale co w sytuacji, gdy rozwód przebiega z orzekaniem o winie, a negatywne emocje są bardzo silne, skutkiem czego żadne porozumienie nie jest możliwe?

Przepis art. 58 k.r.o. dotyczy jednak tylko wspólnych małoletnich dzieci, z małżeństwa.

Czyli nie dotyczy dzieci jednego z małżonków z jego wcześniejszego związku.

W takich sytuacjach do rozważenia pozostaje art. 113(6) k.r.o., ale to już zupełnie inne postępowanie przed sądem innym niż ten,który orzeka o rozwodzie.

(Art. 113 k.r.o. dotyczy kontaktów z dzieckiem; art. 113 (6) stanowi,iż przepisy te stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem)

I nie – niestety z różnych względów przysposobienie nie zawsze jest możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *