Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

O czym orzeka sąd w sprawie o podział majątku?

Po rozwodzie (po ustaniu wspólności ustawowej) powstaje kwestia podziału wspólnego majątku. Oczywiście  – może tak być, iż byli małżonkowie dojdą do porozumienia i będa chcieli  jak najszybciej dopełnić wszystkich formalności. W takiej sytuacji zapewne wybiorą się do kancelarii notarialnej. A co jeśli do tego porozumienia nie dojdzie? Cóż, prawdopodobnie jedynym wyjściem będzie przeprowadzenie sprawy w sądzie. Czy wiesz, o czym orzeka sąd w takich sprawach?

Jeśli nie możesz się porozumieć z byłą żoną czy byłym mężem to prędzej czy później sprawa trafi do sądu.

Zasadniczo z datą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa.

Od tej pory to co kupicie (ewentualnie to co kupi jedno z was) będzie wchodzić w skład wspólnego majątku.

Piszę „zasadniczo”, gdyż może być tak, iż jedno z małżonków kupi coś za pieniądze stanowiące jego majątek osobisty – i wtedy sprawa będzie wyglądać inaczej.

Sprawa w sądzie. O czym orzeka sąd?

Przede wszystkim sąd ustala skład i wartość wspólnego majątku

Tak- skład wspólnego majątku wcale nie jest taki oczywisty.

Może tak być, iż jedna ze stron postępowania będzie twierdzić, iż dany składnik majątkowy wcale nie stanowi majątku wspólnego, a jest jej majątkiem osobistym.

Dalej – co zrozumiałe w takich sprawach :

sąd orzeka w jaki sposób majątek ten będzie podzielony; jeśli np. mieszkanie zostanie przyznane jednej stronie sąd określa wysokość i termin spłaty.

Na wniosek strony (i tylko na wniosek) sąd orzeka o  nierównych udziałach we wspólnym majątku. (sprawy o podział majątku rozpatrywane są w tzw. postępowaniu nieprocesowym, więc pewne kwestie sąd będzie ustalał z urzędu, ale akurat o nierównych udziałach sąd może orzekać tylko jeśli strona zgłosi taki wniosek)

Ale to już bardziej złożona kwestia – aby sąd orzekł o nierównych udziałach, muszą zaistnieć wskazane w treści przepisu „ważne powody”

I teraz coś bardzo istotnego:

w sprawach o podział majątku wspólnego sąd orzeka  w kwestii roszczeń między małżonkami  dotyczących nakładów. Nakłady mogą być dokonywane z majątku wspólnego  małżonków na majątki osobiste i odwrotnie – z majątków osobistych na majątek wspólny. jak pokazuje praktyka, to bardzo często najbardziej sporne kwestie. I niestety: często te właśnie kwestie są najtrudniejsze do udowodnienia. Dlatego powtarzam i będę powtarzać: dowody to naprawdę istotna kwestia. A same nakłady to temat na tyle złożony, że poświęcę na jego omówienie osobny wpis.

I taka istotna uwaga:

w postępowaniu o podział wspólnego majątku jest taka zasada, że podział ten obejmuje składniki wchodzące w skład majątku wspólnego w chwili podziału, ale rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych.

(to logiczne: jeśli podział majątku dokonywany jest po wielu latach po ustaniu wspólności – a tak się niestety zdarza – to niektóre składniki mogą z różnych przyczyn już nie istnieć, ale jest prawdopodobne, iż będzie konieczność rozliczenia ich wartości.) I znowu – przepisów w tej kwestii jest niewiele, ale jest całkiem sporo ciekawych orzeczeń, o których już niedługo opowiem.

Wniosek: nie czekaj, rozważ załatwienie kwestii majątkowych od razu po sprawie o rozwód.

A o czym sąd nie będzie orzekał?

Otóż sąd nie ustala, jakie długi mają małżonkowie i kto je będzie spłacał.

Zawarliście z bankiem umowę kredytu? To stronami tej umowy jesteście wy i bank. Nie może więc być tak, iż sąd nakaże jednej osobie spłatę kredytu, a drugą osobę zwolni z kredytu  całkowicie bez wiedzy i udziału banku.

Inną kwestią i tematem na osobny wpis jest sytuacja ustalenia wartości nieruchomości w sytuacji gdy nieruchomość obciążona jest kredytem hipotecznym

I tak : w sądzie liczą się dowody.

To przede wszystkim ty – jako strona – masz inicjatywę dowodową.

To istotna kwestia – zastanów się w jaki sposób możesz wykazać to co napisałeś we wniosku (ewentualnie w odpowiedzi na wniosek)

A jak już składasz wniosek o podział wspólnego majątku : pamiętaj o opłacie i o tym, aby złożyć odpis wniosku, który następnie sąd doręczy drugiej stronie.

Wiesz już o czym orzeka sąd. Ale może… sąd nie będzie musiał orzekać, bo razem z byłym mężem czy byłą żoną dojdziecie do porozumienia i uda wam się zawrzeć ugodę?

Naprawdę – w tzw. „sprawach działowych”, a do takich należy własnie sprawa o podział wspólnego majątku warto rozważyć zawarcie ugody. nawet jeśli teraz nie jesteś przekonany, to przypuszczam, iż w toku postępowania przyznasz mi rację.

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *