Close

Nazwisko po rozwodzie

Często spotykam się z pytaniem:

czy po rozwodzie mogę wrócić do dawnego nazwiska?

Odpowiedź brzmi tak  –   zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku w sprawie rozwodowej  małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Decyzja o powrocie do noszonego wcześniej nazwiska należy tylko do tego małżonka, który zmienił nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa.

Zgodnie z prawem to nie tylko żona może przyjąć nazwisko męża lub połączyć je z dotychczasowym, lecz także mąż może po ślubie przyjąć nazwisko żony lub połączyć dotychczasowe z nazwiskiem żony. Nie są to sytuacje częste, choć spotkałam się już w praktyce  z takim rozwiązaniem).

Żaden przepis nie przewiduje możliwości „przymuszenia” byłej żony (ewentualnie męża) do powrotu do poprzedniego nazwiska.

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o  wielu istotnych  kwestiach,  jednak  nie należy do nich rozstrzygnięcie w zakresie nazwiska małżonków. By powrócić do poprzedniego nazwiska należy  przed upływem  trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego stosowne oświadczenie.

W razie przekroczenia tego terminu ewentualna zmiana nazwiska  możliwa  będzie  wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, co jednak bywa znacznie bardziej skomplikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *