Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Jak w trakcie małżeństwa uzyskać rozdzielność majątkową?

Ustroje majątkowe to temat rzeka. Bardzo wiele (jeśli nie większość) zadawanych mi pytań dotyczy tej tematyki.

Tematyce tej poświęciłam już wiele wpisów.

Niejednokrotnie wspominałam choćby to, iż  z datą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej.

Mówiłam też, że małżonkowie mogą jednak zdecydować inaczej.

Jak więc uzyskać rozdzielność majątkową?

 

Jeśli oboje małżonkowie są w tej kwestii zgodni: jest możliwość, aby zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji konieczna będzie wizyta w kancelarii notarialnej. Umowa taka bowiem musi mieć formę aktu notarialnego.

Umowę taką można zawrzeć w dowolnym momencie trwania małżeństwa.

Może jednak być tak, iż małżonkowie od czasu ślubu zgromadzili już jakiś wspólny majątek.

Pamiętaj: ustanowienie rozdzielności nie oznacza jeszcze automatycznie podziału wspólnego majątku.

Dopiero po ustanowieniu rozdzielności można przystępować do podziału majątku.

 

I znowu sięgamy  tu do przepisu – aby rozwiać wątpliwości:

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

 

Może też tak być, iż tylko jedno z małżonków chce ustanowienia takiej rozdzielności, druga osoba natomiast nie widzi możliwości, aby zrobić to w drodze umowy.

W takiej sytuacji zostaje możliwość złożenia w sądzie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podstawę daje przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z treścią przepisu:

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Nie ma żadnego przepisu, który stanowi czym są „ważne powody”.

Odpowiedzi trzeba szukać więc w orzecznictwie.

Temu zagadnieniu poświęciłam osobny wpis, ale wkrótce wrócę do tematu.

 

W określonych sytuacjach sąd może orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

(u notariusza możecie ustanowić rozdzielność tylko z bieżącą datą)

Tak: zapewne sąd będzie rozważać sprawę także pod kątem ewentualnego pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Pamiętaj: decyzja o ustanowieniu rozdzielności musi być dobrze przemyślana.

Nie pozostaje ona bez wpływu choćby na możliwość wspólnego rozliczania się małżonków z fiskusem.

 

Są też sytuacje, kiedy taka rozdzielność powstaje z mocy samych przepisów.

zgodnie z treścią przepisu:

Oczywiście gdy uprawomocni się wyrok w sprawie o rozwód – z automatu dojdzie do zakończenia wspólności ustawowej.

Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.

oraz :

W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy.

O tych sytuacjach opowiem jeszcze w osobnym wpisie.

 

A może w Twoim przypadku sprawdzi się coś troszkę innego?

Np. rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Wiele osób jest zaskoczonych informacją, iż może być coś innego niż wspólność majątkowa czy „zwykła” rozdzielność.

Tak, są jeszcze dalsze możliwości: można np. w drodze umowy taką wspólność ustawową rozszerzyć o konkretne składniki majątku osobistego. I w wielu sytuacjach ma to sens.

Dlatego zawsze warto zastanowić się, co jest Twoim celem i … zapytać prawnika.

 

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj : zawsze możesz do mnie napisać.
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *