Close

Jak napisać pozew o rozwód?

Dobrze napisany (i opłacony) pozew to bardzo ważna sprawa. Pozwoli np. na uniknięcie wzywania przez sąd do uzupełnienia braków,  a tym samym umożliwi sądowi wcześniejsze wyznaczenie rozprawy.

Pozew o rozwód to pierwsze pismo, rozpoczynające całe postępowanie. W pozwie należy:

–  oznaczyć sąd, do którego pozew jest składany (sprawy o rozwód rozpatrują sądy okręgowe)

–  oznaczyć strony : a więc podać dane osobowe powoda i pozwanej (powódki i pozwanego)  podając także  adresy zamieszkania stron

(uwaga: powód podaje także  w pozwie swój numer PESEL)

–  oznaczyć rodzaj pisma, a więc właśnie wskazać, że to pozew o rozwód

– dokładnie opisać, o co wnosimy – a więc : o rozwiązanie małżeństwa (podać czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony, czy też o rozwód bez orzekania o winie). Jeśli są z tego małżeństwa wspólne małoletnie dzieci, wskazać o jakie rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem (przez rodzica, z którym dziecko nie będzie mieszkać po rozwodzie) wnosimy. Następna kwestia to alimenty. Jeśli są małoletnie dzieci, wskazać w pozwie kwotę alimentów na dzieci, którą drugi z rodziców powinien płacić tytułem kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 – w pozwie o rozwód możliwe są także inne wnioski

(np. w określonych sytuacjach można już w sprawie o rozwód wnosić o podział majątku, także w określonych sytuacjach można wnosić o eksmisję drugiego małżonka, możliwy jest wniosek o sposobie korzystania z mieszkania, w którym małżonkowie mieszkają – przez okres wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków)

– napisać uzasadnienie pozwu (to zazwyczaj najtrudniejsza część zadania)

Jeśli wnosimy o rozwód „z winy” uzasadnić, na czym wina drugiej strony polega. Jeśli są wspólne małoletnie dzieci, uzasadnić wniosek dotyczący powierzenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Wyjaśnić, na czym opieramy wyliczenie kwoty alimentów na dziecko, o której zasądzenie wnioskujemy…

Pamiętać o tym, iż swoje twierdzenia trzeba udowodnić: w tym celu można np. zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Oczywiście świadkowie to nie jedyny możliwy dowód, jaki sąd może przeprowadzić (inne możliwości to np. dowód z dokumentów)

Poza tym pozew należy:

– podpisać własnoręcznie

Oraz :

– wymienić załączniki (np. dokumenty, które wskazujemy w pozwie jako dowody)

Ponadto:

– zapłacić 600zł. – na rachunek bankowy sądu (ewentualnie naklejając znaczki sądowe na jeden egzemplarz pozwu)

– pamiętać o tym, iż pozew o rozwód składamy w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz sąd doręczy drugiej stronie czyli właśnie pozwanemu)

– jeśli w treści pozwu wnosimy o dopuszczenie dowodu np. z dokumentów, dołączyć te dokumenty

To jeszcze nie wszystko:

– w pozwie można złożyć tzw. wniosek o zabezpieczenie alimentów (będzie o tym osobny wpis) W skrócie rzecz ujmując chodzi o to, aby pozwany („ojciec dzieci”) właśnie tytułem zabezpieczenia, uiszczał określone kwoty na utrzymanie dzieci- do czasu, aż postępowanie zakończy się prawomocnym wyrokiem.

I coś jeszcze:

Opłata od pozwu to kwota 600,-. W uzasadnionych sytuacjach jest możliwość, aby wnosić o zwolnienie od kosztów. (konieczne jest wtedy szczegółowe opisanie swojej sytuacji finansowej- aby wykazać, iż wnoszący pozew nie ma możliwości poniesienia takich kosztów)

A na koniec…

Jest coś takiego, jak „prekluzja”. Czyli: jeśli już na etapie składania pozwu dysponujesz dowodami np. co do winy drugiej strony, to dokładnie wskaż i opisz te dowody już w treści pozwu.

2 thoughts on “Jak napisać pozew o rozwód?

  1. Zdzisław

    Swietne i bardzo praktyczne porady. Bardzo się cieszę, że znalazłem Panią Katarzynę. Przygotowuję pozew o rozwód bez orzekania o winie, który chciałbym podpisać i złożyć razem z małżonką, oraz ustalić zasady sprawowania opieki nad naszą niepełnosprawną ale dorosłą już córką. Przed złożeniem pozwu, chcemy notarialnie ustalić wszystkie sprawy majątkowe, żeby nie były przedmiotem sporu w sądzie. Dzięki Pani poradom, teraz wszystko wydaje mi o wiele mniej skomplikowane. Serdeczne podziękowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *