Close

Dowody w sprawie rozwodowej

Aby przekonać sąd, iż doszło już do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskich trzeba przedstawić odpowiednie dowody.

Stąd też częste pytanie: co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych.

Strony mają więc dużą swobodę w tym zakresie.

Najczęściej wnioskowane dowody w sprawach rozwodowych to m.in. dowody z zeznań świadków.

Wnioskując przeprowadzenie takiego dowodu trzeba podać dane świadka (tj. jego imię i nazwisko) oraz adres – aby sąd mógł wezwać tego świadka na rozprawę. Dodatkowo, wnioskując o dopuszczenie takiego dowodu trzeba wskazać sądowi na jaką okoliczność świadek ten ma być słuchany – a więc np. na okoliczność niewierności, agresywnego zachowania jednego z małżonków wobec drugiego, czy też sposobu sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi.

A co jeszcze oprócz zeznań świadków może stanowić dowód dla sądu?

Takim dowodem mogą być  też np. zdjęcia czy wydruki wiadomości email.

A czy zawsze trzeba takie dowody sądowi przedstawiać, a tym samym angażować w sprawę o rozwód rodzinę i znajomych?

Jak już pisałam, sprawy o rozwód różnią się nieco od innych spraw.

Jeśli oboje małżonkowie chcą się rozwieść bez orzekania o winie, a nie mają wspólnych małoletnich dzieci  –  postępowanie dowodowe może zostać ograniczone do przesłuchania stron czyli rozwodzących się małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *