Close
  • Rozwód, podział majątku, prawo rodzinne

Dowody w sprawie o rozwód

Co mam złożyć jako dowód w sprawie o rozwód? – to chyba jedno z częściej zadawanych pytań, które słyszą pełnomocnicy prowadzący takie sprawy. Dowody w sprawie o rozwód to ważny temat, gdyż od postępowania dowodowego naprawdę sporo zależy.

 

A odpowiedź na to pytanie „co może być dowodem” brzmi… to zależy.

(chyba nie spodziewałeś się innej odpowiedzi?)

Kodeks (ani też żadna ustawa) nie zawiera katalogu możliwych środków dowodowych.

Nie ma też w żadnym przepisie wyliczanki tego, co dowodem być nie może.

Ale wracając do tematu:

To, jakie dowody przedłożysz sądowi, zależy od tego, co chcesz udowodnić.

Jak wiesz, różne są sytuacje.

Może być np. tak, iż nie macie dzieci, ale chcesz orzekania o winie.

Musisz więc wykazać, iż faktycznie miały miejsce takie okoliczności, które uzasadniałyby orzeczenie winy.

I znowu – zależy co jest taką okolicznością – zdrada, nadużywanie alkoholu, przemoc, a może coś jeszcze innego?

Takimi dowodami mogą być np. zdjęcia, wydruki maili,  smsy…

Jeśli faktycznie podejrzewasz zdradę: może przed wniesieniem pozwu do sądu rozważysz skorzystanie z usług (licencjonowanego) detektywa?

Taki raport sporządzony przez detektywa może być bardzo dobrym dowodem.

Może jest tak, iż nie chcesz orzekania o winie, ale kwestią problematyczną jest władza rodzicielska czy kontakty z dzieckiem?

W takiej sytuacji bardziej sprawdzi się dowód np. z opinii biegłego.

 

Dowód z zeznań świadków

Oczywiście dowodem mogą być też zeznania świadków.

Jeśli chcesz, aby świadkowie zostali przesłuchani podaj dokładne dane tych świadków – w tym ich adres aby sąd mógł ich wezwać na rozprawę.

Pytasz, czy świadkami mogą być osoby z najbliższej rodziny?

Mogą – i bardzo często są. Ocena zeznań świadków należy do sądu. I tak – świadek ma obowiązek mówić prawdę – inaczej naraża się na odpowiedzialność karną.

Temat świadków w postępowaniu o rozwód będzie dokładnie omówiony w innym wpisie. Teraz mogę tylko wspomnieć, iż osoby z najbliższej rodziny mają w takiej sytuacji uprawnienie aby nie zeznawać (muszą jednak stawić się przed sądem, a jak zdecydują się zeznawać  – powiedzieć prawdę)

 

Nie jest wykluczone, iż dogadaliście się co do kontaktów z dzieckiem, ale kwestią bardzo sporną pozostaje wysokość alimentów.

Tak się też zdarza.

W takiej sytuacji trzeba będzie wykazać jakie wydatki ponosisz w związku z utrzymaniem dziecka – opisz jakie są koszty związane z jego edukacją czy leczeniem i dołącz do pozwu faktury i rachunki, potwierdzające fakt ponoszenia tych wydatków. (uwaga: paragony to dość kiepski dowód, imienne faktury naprawdę sprawdzą się znacznie lepiej w charakterze dowodu)

 

A może …

w sprawie o rozwód zdecydujecie się też przeprowadzić podział majątku (to możliwe, choć czasem się zdarza)

W takiej sytuacji też trzeba wszystko przygotować pod kątem dowodowym.

I jeszcze:

To ty jako strona masz inicjatywę dowodową czyli ty jako strona wnioskujesz aby sąd przeprowadził określone dowody.

 

Reasumując:

Zastanów się, co chcesz osiągnąć w sprawie o rozwód.

Przemyśl, jakie dowody potwierdzą to, co napisałeś w pozwie.

Pamiętaj, iż ilość dowodów wcale nie jest najważniejsza.

 

Jeśli masz pytania, pamiętaj :  zawsze możesz do mnie napisać.

katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *