Close

Czy pozew o rozwód podlega opłacie?

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w kwocie 600 zł (zgodnie z art. 26 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Opłata ta jest stała i należy ją uiścić niezależnie od tego czy pozew będzie wnoszony samodzielnie przez powoda, czy też wniesie go adwokat.

Kwotę tę można uiścić w znakach sądowych lub też wpłacić bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego sądu.

Jeśli powód znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek taki należy jednak dobrze uzasadnić.

Ponadto jeśli strona żąda np. podziału majątku już w postępowaniu rozwodowym musi liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.