Close

Rozwód bez orzekania o winie. Alimenty na małżonka

Miało być jeszcze o wyroku TK w kwestii zaprzeczenia ojcostwa, bo to ważny wyrok. I będzie o tym w następnym wpisie. A tymczasem… Wprawdzie poruszałam już ten temat, ale … wciąż budzi on wątpliwości i emocje. Chodzi o to, czy po rozwodzie „bez winy” małżonkowie mogą żądać alimentów także na siebie? I odpowiedź na to Czytaj dalej

Dobro dziecka a rozwód

Jak już pewnie wiesz sąd może „nie dać rozwodu” jeśli rozwód ten pozostawałby w sprzeczności  z dobrem małoletniego dziecka rozwodzących się stron. I czasami tak się nawet naprawdę zdarza. Tylko co konkretnie ustawodawca miał na myśli mówiąc „dobro dziecka”? Oczywiście, pewnie się zgodzisz ze mną, iż  zawsze najlepiej jest dla dziecka, jak może wychowywać się Czytaj dalej

Walka o wyłączną winę – czy to ma sens?

Rozwód może być orzeczony bez orzekania o winie – jeśli obie strony chcą takiego rozwiązania. Jeśli choć jedno z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu „z winy” sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe i w konsekwencji o tej winie orzeknie. Często jednak słyszę pytanie czy ma sens walka o rozwód z wyłącznej winy drugiego ze współmałżonków? Cóż. Czytaj dalej

Dziecko świadkiem na rozwodzie rodziców?

Przesłuchiwanie świadków to jeden z ważniejszych elementów postępowania dowodowego. Świadkami takimi mogą być np. krewni stron, ich znajomi czy sąsiedzi. Generalnie każdy, kto ma wiedzę o istotnych okolicznościach co do rozpadu małżeństwa. Ale czy dzieci rozwodzących się małżonków mogą być słuchane w charakterze świadków ?Możliwość taka jest uzależniona od tego, w jakim dzieci są wieku.  Czytaj dalej

Dowody w sprawie rozwodowej

Aby przekonać sąd, iż doszło już do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskich trzeba przedstawić odpowiednie dowody. Stąd też częste pytanie: co może być dowodem w sprawie rozwodowej? Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych. Strony mają więc dużą swobodę w tym zakresie. Najczęściej wnioskowane dowody w sprawach rozwodowych to m.in. dowody z Czytaj dalej

Czy można rozwieść się po roku od zawarcia małżeństwa?

Zdarza się czasem, iż już w krótkim okresie czasu po zawarciu małżeństwa oboje małżonkowie zdają sobie sprawę, iż popełnili błąd. Wspólnie dochodzą do wniosku, iż lepiej to małżeństwo zakończyć. Wtedy zazwyczaj pada pytanie: czy sąd może orzec rozwód po zaledwie kilku miesiącach? Odpowiedź brzmi – może o ile strony wykażą, iż pomimo krótkiego stażu małżeńskiego Czytaj dalej