Świadek w sprawie cywilnej

Wiesz już, że w sprawie cywilnej przed sądem ważne są dowody. I że w takich sprawach jak sprawy o rozwód, Czytaj dalej

Odwołanie zgody na rozwód bez winy

Jeśli żadna ze stron nie domaga się rozwodu z orzeczeniem winy, to sąd o tej winie orzekać nie będzie. Co Czytaj dalej

Rozwód po wakacjach?

Wiadomo że statystyki to jedno, a faktyczny stan rzeczy to drugie. Ale... czy to może być przypadek, iż bardzo wiele Czytaj dalej

Podział majątku – dlaczego nie warto z tym zwlekać?

Podział majątku to zazwyczaj osobna sprawa już po przeprowadzeniu sprawy o rozwód. I często czytelnicy pytają mnie, kiedy wnosić sprawę Czytaj dalej

Zawinione przyczyny rozwodu

Jeśli choć jedno z małżonków domaga się orzekania o winie - sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe i orzekał o winie. Czytaj dalej

Rozwód to nie koniec

Wiem z rozmów z klientami, iż czasem bardzo boją się tego kroku w nieznane, jakim jest złożenie w sądzie pozwu Czytaj dalej

Wartość majątku – na jaką datę sąd to określi?

W sprawie o podział majątku sąd musi określić, jaką wartość mają poszczególne składniki, które do tego majątku wchodzą. Ale gdy Czytaj dalej

Rozdzielność z wyrównaniem dorobków

    Z datą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności ustawowej. Małżonkowie mogą jednak zdecydować inaczej i zawrzeć umowę - Czytaj dalej

Nieruchomość, której nikt nie chce

Najczęściej jest tak, iż najbardziej wartościowym składnikiem wspólnego majątku jest właśnie nieruchomość. Najczęściej każdy ze współwłaścicieli chce w wyniku podziału Czytaj dalej

Nierówne udziały w majątku wspólnym – kiedy zgłosić taki wniosek?

Wspominałam już kiedyś, że udziały stron w majątku stron są co do zasady równe. No właśnie: co do zasady. To Czytaj dalej

Małżonkowie i ten trzeci

Bywa czasem tak, iż małżonkowie żyją w faktycznej separacji. faktycznej czyli takiej, która nie została orzeczona przez sąd. Różne są Czytaj dalej

Save