Close

Nowy partner w trakcie rozwodu

Bywa, że sprawy o rozwód trwają  bardzo długo. Zwłaszcza, jeśli choć jedno z małżonków chce orzekania o winie. Bardzo długo może tu oznaczać nawet 2-3 lata. To wcale nie są sytuacje wyjątkowe. I nierzadko zdarza  się, iż w czasie, gdy sprawa o rozwód toczy się w sądzie, jedno z małżonków (czasem nawet oboje) wiąże się Czytaj dalej

Dziecko świadkiem na rozwodzie rodziców?

Przesłuchiwanie świadków to jeden z ważniejszych elementów postępowania dowodowego. Świadkami takimi mogą być np. krewni stron, ich znajomi czy sąsiedzi. Generalnie każdy, kto ma wiedzę o istotnych okolicznościach co do rozpadu małżeństwa. Ale czy dzieci rozwodzących się małżonków mogą być słuchane w charakterze świadków ?Możliwość taka jest uzależniona od tego, w jakim dzieci są wieku.  Czytaj dalej

Dowody w sprawie rozwodowej

Aby przekonać sąd, iż doszło już do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskich trzeba przedstawić odpowiednie dowody. Stąd też częste pytanie: co może być dowodem w sprawie rozwodowej? Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych. Strony mają więc dużą swobodę w tym zakresie. Najczęściej wnioskowane dowody w sprawach rozwodowych to m.in. dowody z Czytaj dalej

Czy można rozwieść się po roku od zawarcia małżeństwa?

Zdarza się czasem, iż już w krótkim okresie czasu po zawarciu małżeństwa oboje małżonkowie zdają sobie sprawę, iż popełnili błąd. Wspólnie dochodzą do wniosku, iż lepiej to małżeństwo zakończyć. Wtedy zazwyczaj pada pytanie: czy sąd może orzec rozwód po zaledwie kilku miesiącach? Odpowiedź brzmi – może o ile strony wykażą, iż pomimo krótkiego stażu małżeńskiego Czytaj dalej

Papiery rozwodowe – co to takiego?

Często w różnych mediach usłyszeć czy przeczytać można – zwłaszcza w kontekście spraw rozwodowych znanych osób o składaniu tzw. ”papierów rozwodowych” . Pewnie zastanawiałeś się co to takiego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko sąd może rozwiązać małżeństwo. Oznacza to, iż sami małżonkowie nie mogą bez udziału sądu zakończyć swojego małżeństwa, nawet jeśli nie mają wspólnych Czytaj dalej

Zmiana stanowiska w trakcie postępowania o rozwód

Jak już była o tym wielokrotnie mowa w poprzednich wpisach, sąd w wyroku rozwodowym orzeka, który z małżonków ponosi winę za „trwały i zupełny rozkład pożycia”. (tylko jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu „bez winy” sąd nie będzie rozstrzygał w tej kwestii). Postępowanie sądowe trwa jednak nieraz całymi miesiącami, a podczas przesłuchania kolejnych Czytaj dalej

Czy zdrada zawsze oznacza rozwód z winy zdradzającego?

Czy ten, kto zdradził zawsze zostanie uznany przez sąd winnym rozpadu małżeństwa? Co do zasady tak… Ale nie zawsze. Zdrada to jedna z częściej spotykanych przyczyn tzw. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia – co stanowi podstawę orzeczenia rozwodu przez sąd.(jak już pisałam, żaden przepis nie zawiera zamkniętego katalogu przyczyn, które mogą stać się podstawą orzeczenia Czytaj dalej

Separacja przed rozwodem?

Separacja i rozwód to instytucje różne, choć pod wieloma względami podobne. Wiele osób myśli, iż wystąpienie o rozwód musi być poprzedzone wcześniejszym orzeczeniem separacji. Tymczasem to zupełnie mylne przekonanie. Przepisy nie przewidują konieczności wcześniejszego występowania o separację, aby móc wystąpić o rozwód. Co więcej – żaden przepis nie stanowi, iż małżonkowie muszą mieszkać osobno, aby Czytaj dalej